Foto Armand Gozé

Lees meer

‘Pomp geen geld in een welzijnsapp, maar verlaag de prestatiedruk’

Het gaat allesbehalve goed met de mentale gezondheid van studenten. De Erasmus…

Het College van Bestuur was van plan om 3,1 miljoen euro in een Actieplan Studentenwelzijn te steken. De belangrijkste speerpunten in het plan zijn de (elektronische) studentenhuiskamer, een e-mental health app en ondersteuning van studenten door medewerkers en docenten.

De universiteit wilde zelf een app ontwikkelen, omdat ze een vergelijkbaar bestaand product op de markt niet konden vinden. Wat ze volgens het Actieplan zochten was ‘Een coherent digitaal platform met een duidelijke focus op het verbeteren van het welzijn van studenten en jonge professionals, samen met diepgaande evidence-based interventies om psychosociale problemen aan te pakken.” In de praktijk biedt de app op basis van algoritmes hulp aan op niveaus variërend van algemeen advies en online coaching tot het verwijzen naar professionele hulp.

Algoritmes

De app kost volgens het plan 1,1 miljoen euro, verdeeld over de jaren 2020 tot 2024. Daarvan worden onder andere twee universitair docenten en drie promovendi (1,4 fte) betaald, dat is ongeveer 480.000 euro. De productiekosten bedragen 625.000 euro. Mede vanwege de medische gegevens moet de app helemaal AVG-proof zijn, wat een deel van de hoge ontwikkelingskosten verklaart. Ook is het de bedoeling dat de app een bijdrage levert aan het wetenschapsgebied van (digitale) gedragsverandering bij jongvolwassenen en hun mentale gezondheid.

Leden van de Universiteitsraad zijn niet tevreden met dit voorstel. Er is volgens hen onvoldoende onderzoek gedaan naar draagvlak onder studenten, en studentleden in de raad dachten zelf niet dat ze zo’n app zouden gebruiken.  Daarnaast vond de raad de ontwikkelingskosten bijzonder hoog. In een opiniestuk schrijft raadslid Armand Gozé dat de universiteit zich meer zou moeten richten op het dempen van de ‘extreme prestatiecultuur’ en minder op dure projecten zoals een app.

Studentenhuiskamer

Andere onderdelen van het Actieplan, zoals de studentenhuiskamer en het verbeteren en centraliseren van de bestaande ondersteuning kunnen wel op steun rekenen van de raad. De studentenhuiskamer is een voortzetting van de al eerder geopende huiskamer in het Tinbergengebouw waarbij al meerdere studentenorganisaties betrokken zijn. Volgens de projectomschrijving is de huiskamer een ‘niet-commerciële en vrij toegankelijke plek op de campus waar studenten kunnen ontspannen, andere studenten kunnen ontmoeten en waar interessante activiteiten en workshops georganiseerd worden, die studenten kunnen leren hoe ze hun mentale gezondheid kunnen onderhouden en verbeteren’.

De huiskamer, die momenteel zijn fysieke plek kwijt is vanwege de lockdown, zal vanaf 2023 van het Tinbergengebouw naar de begane grond van een nieuw campusgebouw verhuizen, is het plan.  Tot het einde van de coronacrisis richt het project zich vooral op het organiseren van online evenementen.

Lees één reactie