Herfst op de campus / Erasmus Universiteit

Lees meer

EUR bevangen door mildheid over afschaffen bindend studieadvies

Nu de Tweede Kamer een minder streng bindend studieadvies wil, lijkt ook de Erasmus…

Medio maart bleek dat hogescholen en universiteiten verschillend denken over de toepassing van het bindend studieadvies in coronatijd. De hogescholen besloten al snel dat het bsa voor alle eerstejaars moest worden uitgesteld. Iedereen mocht door naar het tweede jaar en de ontbrekende vakken later inhalen. Een enkele hogeschool schortte het bsa zelfs helemaal op.

Andere koers

Een deel van de universiteiten voer een andere koers. Wageningen bijvoorbeeld verlaagde de norm voor het bsa, maar schafte hem niet af. Andere universiteiten gingen checken of de vertraging die studenten opliepen wel echt door de coronacrisis kwam. Eerste analyses wezen bovendien uit dat studenten in de eerste coronagolf nauwelijks minder studiepunten hadden behaald.

In het bijgewerkte ‘servicedocument’ voor het hoger onderwijs, blijkt die verschillende benadering opnieuw. Het hbo geeft alle eerstejaars nu al uitstel van het bsa, maar de universiteiten zien daar geen aanleiding voor. “Aangezien het universitaire onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden en er afgelopen studiejaar bij eerstejaars nauwelijks studievertraging is ontstaan, verwachten universiteiten vooralsnog geen studievertraging bij de huidige eerstejaars.”

In de knel

Ze blijven het studieaanbod en de studievoortgang van studenten nauwkeurig monitoren. Indien nodig zal ‘een specifieke opleiding’ alsnog een coulancemaatregel nemen voor eerstejaars.” En als individuele studenten in de knel komen, kan het bsa altijd worden uitgesteld, maar dat is business as usual.

De Landelijke Studentenvakbond is teleurgesteld. “De situatie voor de huidige eerstejaars is alleen maar ingewikkelder geworden omdat zij helemaal geen onderwijs buiten de coronacrisis kennen”, zegt voorzitter Lyle Muns. Ook vindt hij het vreemd dat de hogescholen wel generiek uitstel verlenen en de universiteiten niet.

Naar aanleiding van de coronacrisis is er veel discussie over het bsa. De Tweede Kamer wil dat minister Ingrid van Engelshoven met de instellingen gaat praten over de afschaffing ervan. Zij voelt er wel wat voor, maar het hoger onderwijs heeft grote bedenkingen.

'Aanpassing alleen op basis van harde data'

Het bestuur van de Erasmus Universiteit leek onlangs wat milder gestemd over het bindend studieadvies, onder de naam Nominaal=Normaal toch al jaren een paradepaardje van de Rotterdamse onderwijsvisie. Echter liet het College van Bestuur onlangs nog aan de Universiteitsraad weten alleen op basis van harde onderzoeksdata eventuele aanpassingen van de bsa te overwegen.