In juli en augustus werden de proctored tentamens ongeldig verklaard, in de meeste gevallen doordat webcam- en schermopnamen ontbraken. De studenten dachten aan een technische storing en ze waren in de veronderstelling dat die na contact met de helpdesk verholpen was.

proctoring linde van noord

Lees meer

Examencommissie Erasmus School of Law trekt diploma’s in na falende proctoringsoftware

De examencommissie van de Erasmus School of Law heeft de afgelopen maanden diploma’s…

Individuele gesprekken

De afgelopen weken heeft de examencommissie gesprekken gevoerd met de studenten en nader onderzoek gedaan. Ze is tot conclusie gekomen dat het gebrek aan de webcam- en schermopnamen in veel gevallen ‘zeer waarschijnlijk’ niet te wijten is aan de studenten. Bij één student heeft de examencommissie bewijs gevonden voor fraude. De betrokken studenten hebben afzonderlijk een nieuw besluit van de examencommissie ontvangen.

Door met proctoring

Het bestuur en de examencommissie Erasmus School of Law blijven komende tijd proctoring inzetten voor tentamens. Verder betreurt de examencommissie de lange periode van onzekerheid waarmee studenten zijn geconfronteerd. Dit komt volgens de commissie doordat de beelden van het bedrijf ProctorExam lang op zich lieten wachten.