De stijging heeft een aantal oorzaken, waarbij corona een hoofdrol speelt. Zo haalden veel meer vwo-scholieren hun diploma door het wegvallen van de examens en moesten minder studenten de universiteit verlaten doordat zij hun bsa niet haalden.

In absolute zin steeg het aantal inschrijvingen met 3.080 tot 35.439.

Vier oorzaken

De EUR benoemt een viertal oorzaken voor de toename. De eerste past in een trend die zich de afgelopen jaren ook al aftekende: de toegenomen doorstroom van vwo-scholieren. De tweede is dat de instroom van vwo-scholieren dit jaar groter is doordat dit jaar meer scholieren hun diploma haalden en deze scholieren ook veel minder vaak voor een tussenjaar kozen. Het aantal vwo-geslaagden is dit jaar 3.276 (9,3 procent) hoger dan in 2019.

De derde reden is dat bachelorstudenten die hun bachelor niet konden afmaken door de effecten van de coronapandemie gebruik mochten maken van een ‘zachte knip’. Zij kunnen daardoor nu al beginnen met een masteropleiding terwijl zij zich ook weer opnieuw inschrijven voor hun bacheloropleiding die ze nog moeten afronden. In totaal hebben 476 Rotterdamse studenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Doordat – eveneens vanwege corona – slechts 293 studenten een negatief bindend studieadvies kregen, zijn er tenslotte meer herinschrijvingen. Vorig jaar verlieten liefst 1170 studenten de opleiding met een negatief bsa. De EUR stond tot nu toe bekend als de universiteit waar het bsa het strengst werd toegepast.

Internationale studenten

Ondanks de wereldwijde pandemie is ook de groei van internationale studenten dit jaar fors groter dan in de voorgaande jaren. In totaal maken internationale studenten nu 20 procent van de inschrijvingen uit. Hun aandeel steeg met 864 tot 7.023 (+14,0 procent). Het aantal nieuwe inschrijvingen van internationale studenten steeg zelfs met bijna een kwart tot 3.085 (+24,1%). Dit betreft 30,0 procent van alle nieuwe inschrijvingen aan de EUR.

Bij vrijwel alle faculteiten zijn het aantal inschrijvingen en het aantal nieuwe inschrijvingen gestegen. Bij ESSB is het aantal nieuwe inschrijvingen met 5,0 procent gedaald. Dit komt doordat de bachelor psychologie sinds dit jaar een numerus fixus heeft en dus minder nieuwe studenten toelaat.

Groeispurt vergroot druk

Wat de gevolgen zullen zijn van het uitstellen van het bindend studieadvies valt te bezien. “Het komende jaar moet blijken wat de gevolgen zijn hiervan zijn”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU) tegen het Hoger Onderwijs Persbureau. Het is volgens hem goed mogelijk dat de uitval volgend jaar stijgt doordat een deel van de studenten alsnog vastloopt. Al met al zal de groeispurt de druk op de universiteiten en hun medewerkers vergroten, verwacht hij. “Dit sterkt ons in het pleidooi voor structurele investeringen in het wetenschappelijk onderwijs.”

Update 2 november: Een eerdere versie van dit artikel vergeleek het aantal aanmeldingen op de EUR met het aantal hoofdaanmeldingen landelijk. Dat is voor de EUR aangepast naar hoofdaanmeldingen, waardoor de percentages in het artikel enigszins zijn veranderd.