De Erasmus Perspective heette voorheen de Kadernota. In het document bekijkt de universiteit de financiële verwachtingen voor de komende vier jaar. De geldstroom neemt in 2021 toe omdat de universiteit meer studenten verwacht en dus meer collegegeld en overheidsbijdrage zal ontvangen. Ook compenseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen volgend jaar de gestegen loon- en pensioenkosten. Die twee factoren samen zijn goed voor ongeveer 16 miljoen euro meer inkomen.

Overigens zijn de uitgaven in 2021 hoger dan het inkomen: de universiteit verwacht 506 miljoen euro uit te geven. Dat is een bewuste strategie: na jaren van zeer positieve jaarrekeningen kondigde collegelid Roelien Ritsma van Eck vorig jaar aan dat de universiteit minder voorzichtig gaat begroten, om te voorkomen dat de reserves te veel oplopen.

Coronacrisis is de grote onzekere factor

De Perspective houdt wel veel slagen om de arm, want de coronacrisis zou weleens roet in het eten kunnen gooien. Aan een kostenanalyse van de crisis wordt nog gewerkt. “Onvermijdelijk zal Covid-19 een financiële last zijn voor de Erasmus Universiteit”, is te lezen in de nota. Daarbij kijkt de universiteit naar een grote hoeveelheid factoren, zoals vertragingen in onderzoek en afstuderen, eventueel minder (internationale) studenten, leegstand van studentenkamers op de campus en benodigde ict-faciliteiten voor extra online onderwijs en tentamens. Ook zijn er minder inkomsten uit parkeren en door geannuleerde evenementen. Aan de positieve kant valt te denken aan energiebesparing in gebouwen en minder reiskosten.

Wel heeft de universiteit faculteiten alvast de vrijheid gegeven om het budget voor de kwaliteitsafspraken (verbeteringen in het onderwijs als compensatie voor de afschaffing van de basisbeurs) in 2020 te gebruiken voor corona-gerelateerde onderwijsmaatregelen.

De universiteit komt niet in aanmerking voor financiële compensatie uit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Wel onderzoekt de universiteit of de commerciële takken RSM BV en de EUR Holding recht hebben op compensatie.

Ingrid van Engelshoven

Lees meer

Herverdeling hoger onderwijs minder heftig dan bij Commissie-Van Rijn

De Erasmus Universiteit komt er samen met Maastricht en Tilburg wel het slechtste vanaf…