Volgens Engels gaat het echter om voorlopige cijfers en is pas half augustus bekend hoeveel mensen zich echt zullen registreren. Op dat moment moeten studenten collegegeld betalen en zijn de aantallen definitief.

De aanmeldingen van eind mei zijn altijd een belangrijke eerste indicatie voor het nieuwe collegejaar. De stijging die de EUR meldt, ligt nog boven het landelijke beeld, dat ook al een toename van 6,5 procent laat zien. In totaal meldden zich 99.000 eerstejaarsstudenten aan. Dit terwijl door de coronacrisis eigenlijk een afname was verwacht.

Internationale studenten

Het blijft vooral spannend of de internationale studenten die zich aanmelden, na de zomer daadwerkelijk komen opdagen. Uit online petities blijkt dat vooral deze studenten moeite hebben met het hoge collegegeld, dat voor studenten van buiten Europa meer dan 10.000 euro kan bedragen. Dit terwijl ook na 1 september het onderwijs in elk geval deels nog online moet.

Rector Rutger Engels maakte in Erasmus TV echter duidelijk dat aan de hoogte van het collegegeld niet zal worden getornd. “We werken zo hard als we kunnen om studenten vanaf 1 september een hybride vorm van onderwijs te geven dat deels online en deels op de universiteit zal plaatsvinden. Dat is de consequentie van de crisis waar we met de hele samenleving zitten. Ik denk dat we, gegeven die situatie, kunnen voorzien in een goed alternatief.”

Voor wat betreft de stijging van het aantal studenten hield hij echter nog een slag om de arm. “Half augustus weten we meer, en dan zal ook duidelijk worden wat de financiële gevolgen voor de universiteit zullen zijn.”

Bron: www.youtube.com
Internationale studenten, schiphol

Lees meer

Kwart internationale studenten verwacht niet naar Nederland te komen door corona

Slechts vier op de tien aspirant-studenten van buiten Europa is nog steeds vastbesloten…