De vijf kandidaten van de partij Erasmian Unity mogen wel individueel meedoen, maar ze mogen zich in hun kandidaatsprofiel en tijdens de campagne niet profileren als een partij, heeft het CSB hen medegedeeld.

erasmian unity
Het logo van de nieuwe ‘partij’, die de studenten niet mochten gebruiken bij hun profielfoto.

De Universiteitsraad kent – als enige universiteitsraad in Nederland – geen partijenstelsel maar een personenstelsel. Tot twee jaar geleden konden studenten alleen door faculteitsgenoten gekozen worden, maar momenteel loopt er een twee jaar durende pilot waarbij studenten voor de hele universiteit kandidaat zijn. Dat zijn ze echter wel individueel, dus ze kunnen geen lijst vormen.

Vijf studenten dachten meer kans te maken op een zetel door met een gezamenlijk programma, logo en naam op te trekken. Jasper Klasen, Jelrik Westra, Joep Schoenmakers, Ellora Sen en Luca Kriese profileerden zich daarom als kandidaten van de partij Erasmian Unity. In hun kandidaatprofiel en foto op het intranet van de universiteit noemden ze de partij en de voornaamste uitgangspunten.

Niet toegestaan

Die verwijzing naar de partij moest verwijderd worden, vond het CSB. “De verkiezingen gaan over personen en niet over partijen. Het is wel mogelijk dat je als persoon samen met anderen toezegt gezamenlijke doelen na te streven. Daarnaast moet het heel helder zijn dat studenten op personen stemmen en niet op partijen”, staat in een mail aan de vijf kandidaten.

Volgens het CSB is het ook in de campagne niet toegestaan een partij te promoten. “Het gedragsreglement voor de campagne moet je lezen als uitzonderingen op het normale gedrag op de campus.” Normaal mag je bijvoorbeeld niet zomaar posters plakken op de campus, tijdens de campagne mag een kandidaat dat op bepaalde plaatsen wel. “Die uitzonderingen worden gemaakt voor individuele kandidaten, niet voor partijen”, zegt Denise Korthals Altes van het Centraal Stembureau. Bovendien is het volgens het CSB oneerlijk tegenover de individuele kandidaten, als ze kort voor de verkiezingen ontdekken dat ze met een partij moeten knokken om een zetel.

Compromis

Waar de grens voor partijpolitiek bij de Universiteitsraad precies ligt, is niet helemaal duidelijk. “We kunnen een groep studenten uiteraard niet verbieden om een vereniging of website op te richten”, beaamt Korthals Altes. “Ook is het toegestaan om te verwijzen naar affiniteit of betrokkenheid bij een bestaande politieke partij zoals de VVD of de PvdA.”

De studenten van Erasmian Unity leggen zich voor nu neer bij het compromis om geen partijlogo in hun profielfoto op te nemen en niet te doen alsof ze een partij zijn. Wel verwijzen ze in hun tekst naar het plan om zo’n partij op te richten. Klasen noemt deze verkiezingen in elk geval een goede reden om toch tot een partijenstelsel te komen. “Je kunt van studenten niet verwachten dat ze zich verdiepen in de verschillen tussen de 38 kandidaten. Als er drie of vier stromingen zouden zijn, kun je veel beter een inhoudelijke keuze maken. Nu loop je het risico dat mensen alleen maar op iemand stemmen omdat ze die toevallig kennen.”

Ellora Sen heeft naar aanleiding van de affaire besloten geheel af te zien van een referentie naar de partij in haar profiel, om verwarring te voorkomen. “Wel sta ik nog steeds achter de uitgangspunten van Erasmian Unity.”

De verkiezingen beginnen op 19 mei. Tot 26 mei kunnen studenten digitaal hun stem uitbrengen. De complete lijst met kandidaten is te vinden op het intranet (slotje).

verkiezingen

Lees hoe het vorig jaar ging

Te weinig kandidaten voor verkiezingen Universiteitsraad: ‘Heel teleurstellend’

De tien kandidaten voor de hoogste medezeggenschapsraad van de universiteit kunnen…