Naar aanleiding van deze peiling heeft de Rotterdamse afdeling van het CDA deze week schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur. “Rotterdam is een echte studentenstad geworden. Dat is iets om trots op te zijn,” schrijft het CDA.

De partij wil weten wat het geschatte bedrag is dat de gemeente misloopt door spookstudenten, hoe Rotterdamse studenten gestimuleerd kunnen worden om toch in te schrijven en wat volgens het College van Burgemeester en Wethouders de redenen zijn dat een deel van de studenten zich niet inschrijft. Ook vraagt het CDA zich af welke acties de wethouder wil ondernemen wanneer blijkt dat de redenen waarom studenten zich niet inschrijven meer te maken hebben met de huisbazen dan de studenten zelf.

Huisbazen

Christine Zandberg, CDA-burgerraadslid Rotterdam en woordvoerder, schrikt van het percentage spookstudenten. “Ik vind het een groot probleem, met name voor de veiligheid van de studenten. Het is belangrijk dat we weten hoeveel inwoners de stad heeft. Daarnaast is onwenselijk dat huisbazen huurders kunnen verplichten om zich niet in te schrijven bij de gemeente.”

Wat de gemeente precies kan doen aan het probleem weet Zandberg nog niet. “We willen ten eerste een beeld krijgen van hoe groot de groep is, daarna willen we gaan nadenken over manieren om het bij studenten onder de aandacht te brengen en ze te stimuleren om zich wel in te schrijven.”

Brandveiligheid

Het niet inschrijven bij de gemeente kan namelijk nadelig zijn. Praktisch gezien betekent het  dat studenten geen paspoort en rijbewijs kunnen aanvragen en dat ze geen stemrecht hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Daarnaast wijst het CDA op de zorgplicht van de gemeente naar de burgers toe.

Het is namelijk ‘van levensbelang’ voor brandveiligheid en hulp bij ongevallen dat duidelijk is hoeveel mensen er in een huis wonen. Ook financiële consequenties voor de gemeente spelen een rol. Vanuit het landelijke gemeentefonds krijgt de gemeente namelijk per ingeschreven inwoner een bedrag. De gemeente loopt dus simpelweg geld mis wanneer studenten zich niet inschrijven.

Utrecht en Leiden

De gemeente Rotterdam zou niet de enige zijn met het probleem van spookstudenten. Zo zou de gemeente Utrecht miljoenen mislopen vanwege de 2500 tot 3000 studenten die niet staan ingeschreven en Leiden zo’n 1,8 miljoen.

De resultaten van de peiling van Erasmus Magazine zijn in november vorig jaar verstuurd naar meerdere partijen, behalve het CDA ook GroenLinks, VVD en D66.