De externe integriteitscommissie, bestaande uit de hoogleraren Marc Loth (Tilburg University) en Ton Hol (Universiteit Utrecht), onderzocht maandenlang of er sprake was van plagiaat in toespraken die Van den Boom hield als rector magnificus van de UvA en in haar proefschrift. Die commissie concludeerde dat er sprake is van ‘(een patroon van) tekortkomingen bij bronvermeldingen en slordigheden in de verwijzingen naar het gedachtengoed van anderen’. Maar Van den Boom pleegde geen plagiaat, omdat ze ‘niet pronkte met andermans veren’.

De UvA heeft besloten om de toespraken van Van den Boom te verwijderen van de website. Wel vraagt de universiteit de voormalig rector om ‘ontbrekende verwijzingen en bijbehorende aanhalingstekens’ toe te voegen, zodat de redes alsnog gepubliceerd kunnen worden. Van den Boom kan binnen zes weken bij het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit om een second opinion vragen. Daarna neemt de universiteit een definitief besluit.

Dymph-van-den-Boom-Daniël-Rommens-Folia

Lees meer

Commissie: Geen plagiaat in werk Van den Boom

Het was slordig, maar geen plagiaat. Dat concludeert de commissie die de…

Definitie

Het oordeel van de commissie zorgde voor twijfel over de definitie van plagiaat. Volgens huidige plagiaatregels voor studenten, ook op de Erasmus Universiteit, is het motief om te knippen en plakken niet relevant: het overnemen van passages zonder bronvermelding en aanhalingstekens is plagiaat, ongeacht of je pronkt met andermans veren. Daarom benadrukt de UvA dat plagiaatregels voor studenten onverkort blijven gelden.

Het College van Bestuur van de EUR wilde eerder niet reageren op een oproep van Roel Pieterman om afstand te nemen van de uitspraak. Het oud-lid van de Examencommissie van de Erasmus School of Law verwacht dat studenten deze uitspraak zullen gebruiken als ze worden beschuldigd van plagiaat en dat plagiaat moeilijker te bewijzen wordt. Gijs van Oenen, voorzitter van de Examencommissie van de ESPhil, acht het onwaarschijnlijk dat deze uitspraak zal leiden tot moeilijkheden bij plagiaatzaken van studenten.

Mailonderzoek

Enkele dagen nadat Van den Boom afscheid nam als interim-decaan van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) werd ze in het NRC Handelsblad beschuldigd van plagiaat in haar diesredes als rector van de UvA en haar proefschrift. Al snel werd vermoed dat er sprake was van een ‘afrekening’, door ESHCC-medewerkers die het niet eens waren met haar toekomstplannen voor de faculteit. Het CvB liet daarop de mailboxen van 22 medewerkers doorzoeken, maar wist daarmee de bron voor het artikel in de NRC niet te achterhalen. Vorige week bood het CvB excuses aan voor dat onderzoek.

Campus Woudestein Mandeville Van der Goot

Lees meer

‘Verziekte sfeer’ en onderlinge strijd: wat ging er mis bij ESHCC?

Plagiaat, het plotselinge vertrek van de decaan, een keiharde confrontatie tussen enkele…