Interim-collegevoorzitter Hans Smits verwacht dat de samenwerking ‘baanbrekende oplossingen’ realiseert en ‘de maatschappelijke inbedding en acceptatie van nieuwe technologische en medische ontwikkelingen’ bevordert. De drie instellingen willen onder meer een HealthTech Campus beginnen naast het Erasmus MC.

De samenwerking zal bestaan uit drie initiatieven: Sustainable Rotterdam Delta, de HealthTech Campus en dertig laboratoria in de regio voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie. De drie instellingen hebben voor het komende decennium samen een half miljard begroot. Gehoopt wordt dat bedrijven en de overheid willen investeren.

Maatschappelijke uitdagingen

De twee universiteiten en het ziekenhuis willen samen de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verstedelijking en digitalisering aanpakken. Onderzoekers uit de geneeskunde, gezondheidswetenschappen, technische wetenschappen en sociale wetenschappen zullen hierin samenwerken.

“Ontwikkelingen in de gezondheidszorg kwamen de afgelopen veertig jaar vooral uit biologie, genetica en farmacologie”, vertelt Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, in de NRC. “Nu komen kennis en kunde ook uit wiskunde, kunstmatige intelligentie, robotica, optica (licht- en lenstechnieken) en domotica (smart homes). De medisch-inhoudelijke kennis zit bij ons, economische en sociaal-wetenschappelijke kennis bij de Erasmus Universiteit, de technologie bij uitstek in Delft.” Op de geplande HealthTech Campus moeten wetenschappers samen onderzoek gaan doen om de gezondheidszorg effectiever te maken, maar ook om de kwaliteit van leven te verbeteren. De opening van die campus duurt nog wel even, want voor er gebouwd kan worden moet het oude Dijkzigt-ziekenhuis nog worden gesloopt.

In het Sustainable Rotterdam Delta-initiatief worden Rotterdam en de regio rond de stad bestudeerd. De onderzoeken zullen gaan over grootstedelijke sociale problematiek. Wetenschappers zullen zich richten op zaken als energietransitie, mobiliteit, gelijke kansen, en werkgelegenheid.

Kunstmatige intelligentie

De universiteiten uit Leiden, Delft en Rotterdam werken al zeven jaar samen. Bij de HealthTech Campus sluit Leiden niet aan, maar op het gebied van kunstmatige intelligentie wel. In de toekomst moeten alle studenten van de drie universiteiten kennis over datascience en kunstmatige intelligentie meekrijgen in hun studie.

“Zowel de economische faculteit als de RSM beschikken al over veel kennis van datascience en artificial intelligence”, aldus rector magnificus Rutger Engels. “Maar ook daarbuiten wordt al veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van nieuwe technologieën in de praktijk. Van mens-machine-interacties tot deepfakes en data-gedreven verbetering in de zorg tot het vermijden van vooroordelen in HR en selectie.”

Toekomst

De bedrijfsplannen voor de drie initiatieven worden in de komende maanden uitgewerkt. Wetenschappers mogen al onderzoeks- en onderwijsvoorstellen indienen bij de drie betrokken instellingen. Ook werven de universiteiten momenteel 34 postdoc-onderzoekers. Er wordt nog gewerkt aan een aanvraag voor het Rijksinvesteringsfonds. Dat geld is bedoeld voor projecten die de Nederlandse economie moeten versterken.

Lees één reactie