Wel laat het CvB weten dat er ‘vanuit de faculteit actief contact is geweest’ met de krant. “Er is hiermee gekozen voor het zoeken van publiciteit in plaats van het volgen van geëigende procedures binnen de universitaire wereld”, zo laat het College weten in een verklaring op het intranet van de universiteit. Het CvB vindt dat de procedures rond het melden van mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit niet zijn gevolgd in deze casus.

Mails doorzocht

Tijdens het onderzoek van Hoffmann is onderzoek verricht in de mailboxen van 22 medewerkers. Zij zijn na afloop allemaal geïnformeerd per e-mail. Het CvB benadrukt dat niemand binnen de universiteit, ‘dus ook niet het College van Bestuur’, toegang heeft gekregen tot het onderzoeksbestand met e-mails.

Aanleiding voor het onderzoek was een publicatie van het NRC Handelsblad, waarin toenmalig ESHCC-decaan Dymph van den Boom werd beschuldigd van plagiaat in werk dat ze verrichtte aan de UvA. Half september maakte het universiteitsbestuur bekend dat Hoffmann Bedrijfsrecherche opdracht had gekregen om te achterhalen wie de bron was van dat artikel in de NRC. Het CvB vermoedde namelijk dat ESHCC-medewerkers de krant tipten over het vermeende plagiaat in het werk van Van den Boom, omdat men het niet eens zou zijn met de door haar voorgestelde fusieplannen. Het forensisch onderzoeksbureau kreeg onder meer de mogelijkheid om de inhoud van het mailverkeer van medewerkers te bekijken.

Verbolgen

De academische wereld reageerde verbolgen op dat onderzoek. De voorzitter van de Faculteitsraad van de ESHCC noemde het handelen van de universiteit ‘diep beschamend’. NRC-journalist Van Kolfschooten vond het onderzoek naar het vermeende lek ‘heel curieus’ en ‘ongehoord’. De Universiteitsraad meent dat het CvB met het onderzoek de wet heeft overtreden, door de raad niet vooraf te raadplegen. En deze week werd een open brief waarin werd opgeroepen om het onderzoek te staken door ruim vierhonderd wetenschappers uit heel Nederland ondertekend.

Lees één reactie