De vermoedens van plagiaat moesten op een andere manier aangekaart worden, vindt het CvB. “Een dergelijk vermoeden kon dan op een zorgvuldige manier worden onderzocht, met inachtneming van privacy van betrokkenen.” Om te achterhalen wie naar de NRC gestapt is, heeft de universiteit een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Om welk bureau het gaat is niet bekend.

Het onderzoek loopt al, maar wat dit precies inhoudt, is onduidelijk. Het onderzoek is mogelijk ‘op basis van het Reglement Gebruik Internet en ICT-faciliteiten voor medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam’, laat de EUR weten. Volgens dit regelement is het toegestaan om in bijzondere omstandigheden in mailboxen van medewerkers te kijken. Zaken die als ‘privé’ of ‘vertrouwelijk’ gekenmerkt zijn, mogen niet bekeken worden.

De universiteit laat weten dat ‘uiteraard alle privacyregels in acht genomen’ worden en dat de ‘betreffende medewerkers geïnformeerd’ zijn. Wat de consequenties kunnen zijn, is niet duidelijk.

Een angstcultuur of niet?

Het rommelt al enige tijd bij de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). De werkwijze rond de fusieplannen met de faculteit ESSB viel niet in goede aarde bij veel medewerkers. Interim-decaan Van den Boom werd beschuldigd van plagiaat en vertrok plotseling. Vervolgens liet de universiteit onderzoek doen naar de cultuur binnen ESHCC na ‘duidelijke signalen van spanning en verdeeldheid.’

Nu wil de universiteit ook een nader onderzoek naar de beschuldigingen van plagiaat in het artikel van de NRC. “Het artikel is aanleiding voor discussies, creëert een sfeer van onveiligheid en is zeer beschadigend voor de betrokken persoon. Het College van Bestuur vindt het dan ook een buitengewoon ernstige zaak”, laat het CvB weten.

ESHCC geschrokken

Binnen de faculteit ESHCC is de aankondiging van het externe onderzoek hard aangekomen, laat Ana Uribe Sandoval, voorzitter van de Faculteitsraad, weten. “Deze aankondiging komt als een shock voor ons. We zijn net begonnen aan ons beste academische jaar tot nu toe”, zegt Uribe Sandoval. “We hebben een recordaantal studenten, hebben omvangrijke subsidies binnengehaald deze zomer en waren klaar om aan de toekomst voor onze faculteit te werken.”

De nieuwe interim-decaan Frank van der Duijn Schouten informeerde  de medewerkers dinsdag, toevallig tijdens de viering van zijn verjaardag. De medewerkers die worden onderzocht waren toen al op de hoogte gebracht. “Op dit moment zijn we extreem verbaasd en bezorgd. We hebben meer vragen dan antwoorden. Is dit gebruikelijk? Is dit legaal? Wat zijn de consequenties?” vraagt Uribe Sandoval zich af.

Wat haar het meest verbaast is de verklaring van het CvB dat het vermeende lek zorgt voor een sfeer van onveiligheid en wantrouwen. Volgens haar zorgt dit aangekondigde onderzoek juist voor een gevoel van onveiligheid bij de medewerkers.

Lees 7 reacties