Waar de gedragscode die geldt tijdens de ontgroeningen heel gedetailleerd voorschrijft wat wel en niet mag, worden in de nieuwe gedragscode juist voornamelijk algemene normen en waarden benadrukt. Zo staat er onder andere in dat de verenigingen zich moeten inzetten voor gelijke behandeling van haar leden.

Veilig en positief

In de nieuwe gedragscode staan ‘veiligheid’ en ‘positief gedrag’ centraal. Studentenverenigingen moeten bijvoorbeeld ‘zorgen voor een veilige omgeving voor haar leden’ en mogen tijdens ‘hun activiteiten niet aanzetten tot maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag en de positie van de universiteit en de organisatie niet schaden’.

“Deze code is belangrijk voor zowel studenten als studentenorganisaties”, zegt RKvV-preses Merel van Lunen. “Ook al zijn de organisaties heel verschillend, wij kunnen de normen en de waarden die erin staan altijd goed gebruiken als een houvast.”

Zonder handtekening

De gedragscode is het initiatief van zowel de universiteit als de studentenorganisaties. “We hebben al een gedragscode voor tijdens de introductieperiode”, vertelt een woordvoerder van de universiteit. “Er was behoefte van beide partijen voor een code die heel het jaar van toepassing is.”

De gedragscode geldt voor negentig studentenorganisaties, inclusief cultuur- en sportverenigingen. De universiteit heeft Friederieke Hoitink van Studium Generale aangewezen als een informele tussenpersoon. Studenten(verenigingen) kunnen bij haar terecht voor vragen, maar ook als ze problemen hebben in hun organisaties.

De studentenorganisaties hoeven de gedragscode niet te ondertekenen, het document is ook zonder handtekening op hen van toepassing. “Als je vereniging erkend en geregistreerd is, dan is het vanzelfsprekend dat de code voor je organisatie geldt”, aldus een woordvoerder van de universiteit.

De gedragscode is hier te lezen.