De nieuwe strategie, die in september wordt gepresenteerd, is volgens de Raad van Toezicht ‘een moment van bezinning over welk type bestuur deze nieuwe strategie vraagt’. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de (her)benoeming van collegeleden.

De universiteit stelt verder dat deze herbezinning tot de conclusie heeft geleid dat Kristel Baele deze ‘niet in de weg wil staan’. “De Raad van Toezicht en mevrouw Baele hebben daarom in goed overleg besloten dat zij niet voor een tweede termijn als collegevoorzitter aan de Erasmus Universiteit verbonden zal blijven.”

Baele laat weten een fijne tijd gehad te hebben in Rotterdam. “Ik heb vier jaar met liefde en passie de Erasmus Universiteit Rotterdam gediend. Het waren mooie en intensieve jaren, waarin veel is gebeurd en ik samen met anderen de Universiteit naar een volgende fase heb gebracht. Een tijd ook van persoonlijke en professionele groei. Ik dank alle collega’s voor de plezierige samenwerking en de inspiratie en de Raad van Toezicht voor het in mij gestelde vertrouwen. Voor mij is de tijd aangebroken voor een nieuwe stap. lk wens onze prachtige Erasmus Universiteit een mooie toekomst.”