Studenten zouden steeds meer last hebben van stress en burn-outklachten, bleek uit een stroom van alarmerende berichten. Maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kon dit na onderzoek niet beamen. In het onlangs gepubliceerde rapport over de mentale gezondheid van jongeren constateert het RIVM dat het aantal 18- tot 25-jarigen met psychische problemen slechts ‘heel licht’ is gestegen. Maar of dat komt door bijvoorbeeld prestatiedruk, sociale media of het leenstelsel, is op basis van de huidige cijfers niet te zeggen.

stress

Lees meer

RIVM: Oorzaken stress onder jongeren nog onduidelijk

Steeds meer jongeren zouden gebukt gaan onder stress en burn-outs. Maar of dat echt zo is…

Jammer, vindt minister Van Engelshoven. Ze hoopte meer te leren over de factoren die stress veroorzaken, herhaalt ze in haar antwoord op Kamervragen. Ze had het RIVM gevraagd om bestaande gegevens naast elkaar te leggen. Maar die konden niet vergeleken worden omdat de verschillende onderzoeken vaak andere meetinstrumenten en begrippen gebruikten.

Daarom zet ze het RIVM opnieuw aan het werk. Op aandringen van de Kamer komt er een kwantitatieve nulmeting die wel tot bruikbare gegevens zal leiden. Dit najaar gaan de onderzoekers met allerlei partijen om tafel om een aanpak en één helder begrippenkader af te spreken. Volgend jaar start het onderzoek en worden de resultaten verwacht.

Werkdrukmonster depressie burnout burn-out studentenwelzijn

Onderdeel van de Special

Broedplaats voor burn-outs

Ondanks allerlei maatregelen, lijken problemen met mentale gezondheid alleen maar toe te…

Volgens GroenLinks en ChristenUnie zijn er nu al veel aanwijzingen dat jongeren gebukt gaan onder psychische problemen. Ze wilden van de minister weten wat ze in afwachting van het RIVM-onderzoek gaat doen. Er wordt al hard gewerkt, stelt Van Engelshoven. Een aantal instellingen doet zelf onderzoek en informeert de studenten over stress. De werkgroep Studentenwelzijn denkt na over oplossingen en ook het ministerie van Volksgezondheid laat een vervolgonderzoek doen.

Of er voldoende studentenpsychologen in het hoger onderwijs zijn, kan de minister niet zeggen. Het expertisecentrum Handicap en studie zoekt dat nu uit. In augustus verwacht ze de resultaten. Van Engelshoven ziet vooralsnog geen reden om extra geld vrij te maken voor betere studentenbegeleiding.