Van der Duijn Schouten is ook interim-decaan bij de Erasmus School of Economics (ESE). Voor de periode van drie maanden zal hij beide decanaten combineren. Het College van Bestuur (CvB) heeft Van der Duijn Schouten gevraagd om op 1 september een advies uit te brengen over de toekomst van ESHCC.

Over welke ‘wenselijke vervolgstappen’ dit gaat, is niet duidelijk. Het CvB heeft afgelopen vrijdag het fusieplan voor de ESHCC en Erasmus School of Social and Behavioural Studies (ESSB) ingetrokken. Op diezelfde dag werd bekend dat het CvB een onderzoek start naar de cultuur binnen de ESHCC. Er waren ‘duidelijke signalen van spanningen en verdeeldheid’ binnengekomen bij het universiteitsbestuur. Zo zeiden twaalf leden van de wetenschappelijke staf van Geschiedenis vorige week het vertrouwen op in de afdelingshoofden van de faculteit.

Van der Duijn Schouten was tot oktober 2017 interim-decaan van de Erasmus School of Philosophy. Eerder was de emeritus hoogleraar Mathematische besliskunde Rector Magnificus van Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees één reactie