Binnen de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) woedt een strijd over de toekomst van de faculteit. De begin juni vertrokken decaan Dymph van den Boom schreef een toekomstvisie voor de faculteit, die in financieel zwaar weer verkeert.

Het beste scenario voor de toekomst is volgens haar een fusie met de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, en het College van Bestuur heeft die visie vervolgens overgenomen. Een groot deel van de faculteit, waaronder het managementteam (MT), sprak zich hardop uit tegen de fusie.

Druk en intimidatie

wubs-en-klemann
Hein Klemann (l) en Ben Wubs. Beeld door: EUR

De ESHCC gaat volgens de verklaring een ‘hele onstuimige periode’ tegemoet. Na het vertrek van Van den Boom is er sprake van een machtsvacuüm, schrijven Wubs en Klemann. Dat het huidige MT, bestaande uit de hoogleraren Jeroen Jansz, Susanne Janssen, Filip Vermeylen en Maria Grever, die taak nu overneemt is niet wenselijk, schrijven ze. Medewerkers zijn het slachtoffer van ‘ongeoorloofde druk en intimidatie’ vanuit het MT, iets wat al langer gaande zou zijn, maar zonder Van den Boom ‘is de rem eraf’.

Ook zeggen Wubs en Klemann het vertrouwen op in het MT omdat ‘een groepje mensen’ de decaan zou hebben weggewerkt, om daarna de ontwikkelingen binnen de faculteit naar hun hand te zetten. Dat ‘groepje mensen’ zou verwijzen naar enkele leden van het MT, maar mogelijk ook andere mensen. Ook zou er bewijs zijn dat iemand vanuit de faculteit de NRC getipt heeft over het vermeende plagiaat door Van den Boom in de toekomstvisie, wat leidde tot een publicatie in die krant. Wederom worden in de verklaring geen namen genoemd, maar in beide gevallen verwijten de ondertekenaars het managementteam de gevolgen.

Manipulatief gedrag

Verder vinden ze dat een afdelingshoofd dat binnen vijf maanden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt – ze doelen hier op Maria Grever, afdelingshoofd bij Geschiedenis – niet betrokken zou mogen zijn bij de toekomst van de faculteit. Het vertrouwen in Grever zeggen ze met nadruk op ‘vanwege manipulatief, intimiderend gedrag en haar gerichtheid op eigen gewin’.

De ondertekenaars vragen het College van Bestuur onmiddellijk in te grijpen en de faculteit onder curatele te stellen. “De huidige afdelingshoofden hebben het te vaak laten afweten. Wij eisen een frisse wind”, schrijven ze. Daarom zouden de leden van het MT op non-actief gesteld moeten worden en zou er een extern onderzoek ingesteld moeten worden om na te gaan hoe de faculteit weer ‘vlot getrokken’ kan worden.

Trillend op hun stoel

Maria Grever wilde tegen EM niet op de verklaring reageren. Collega-afdelingshoofden Susanne Janssen en Filip Vermeylen noemen de verklaring ‘ongehoord’. Janssen: “Mensen zijn hierdoor geschokt. Collega’s die bij de afdelingsvergadering aanwezig waren, zaten te trillen op hun stoel. Het is ontremd gedrag, dat blijkbaar kan gebeuren in afwezigheid van een decaan.” Wat de brief voor gevolgen heeft kan Vermeylen nog niet zeggen. “Dat zullen we moeten onderzoeken. Het is net gebeurd, wij waren er zelf ook niet bij aanwezig.”  Janssen en Vermeylen zeggen zich niet te herkennen in de aantijgingen van Wubs en Klemann aan het adres van Grever en de rest van het managementteam. Janssen: “En als je zoiets wilt zeggen over je leidinggevenden, dan zijn daar vertrouwenspersonen of integrity officers voor.”

Ook de Faculteitsraad veroordeelt de verklaring. In een mail aan de medewerkers van Geschiedenis laat voorzitter Ana Uribe Sandoval weten een publieke veroordeling van het managementteam af te wijzen. Ook benadrukt ze dat het managementteam de taken van de decaan niet heeft overgenomen, maar dat die bij het College van Bestuur liggen. De raad roept de afdeling op goed te blijven samenwerken, ook in het licht van de aankomende onderzoeks- en onderwijsvisitaties.

Drie hoogleraren van de afdeling Geschiedenis scharen zich achter het managementteam. Oud-decaan Dick Douwes, Gijsbert Oonk en Alex van Stipriaan herkennen zich niet in de verklaring van Wubs en Klemann, en betreuren dat hun collega’s deze manier hebben gekozen om het naar buiten te brengen. Het drietal hoopt dat het managementteam zijn taken kan blijven uitvoeren.

Het College van Bestuur was niet in de gelegenheid om te reageren.

vlag-ESHCC

Lees meer

Fusie ESHCC-ESSB van de baan

Na een wekenlange periode van discussies, open brieven en negatieve adviezen is het idee…

Lees één reactie