Het CvB moest uiterlijk afgelopen dinsdag de benodigde documenten opsturen naar de Universiteitsraad, om de fusie nog voor de zomer in de raad te bespreken. Dat is niet gebeurd. Daardoor kan het onderwerp niet besproken worden in de commissievergadering van 18 juni, die als voorbereiding dient van de grote vergadering van de raad op 2 juli. Dat is de laatste vergadering voor de zomer, en dus voor 1 augustus. Voor de fusie is instemming vereist van de Universiteitsraad.

Waarom het CvB de deadline gemist heeft en wat het precies betekent voor de fusie, kon een woordvoerder van de universiteit nog niet zeggen.

Radiostilte

Vorige week bleek dat behalve de faculteitsraad van de ESHCC ook die van de ESSB negatief is over het fusieplan. Jacko van Ast, voorzitter van die raad, heeft sinds dinsdag niets vernomen van het College van Bestuur. “Er is volledige radiostilte geweest. Maar ik vermoed dat het CvB ook wel inziet dat er nu te weinig momentum is voor een fusie. Ik denk dat er nog wel wat tijd overheen gaat voordat we hiermee verder gaan.” De voorzitter van de ESHCC-raad, Ana Uribe Sandoval, gaat ervan uit dat de discussies over de toekomst van haar faculteit in elk geval doorgaan, zeker wat betreft het aanstellen van een nieuwe (interim-)decaan.

Tegen een eventuele fusie bestaat grote weerstand, zowel binnen de ESHCC als de ESSB. Behalve de faculteitsraden sprak ook een groot deel van de medewerkers zich uit tegen de fusie. Tegelijkertijd ligt de architect van het fusieplan, de net vertrokken interim-decaan Dymph van den Boom, onder vuur vanwege vermeend plagiaat. Ze zou in toespraken, haar proefschrift, een wetenschappelijk artikel en ook in het fusieplan zelf teksten letterlijk hebben overgenomen zonder bronvermelding.