studieplekken-exclusief-voor-collegekaart

Lees meer

Hbo’ers en scholieren vanaf 11 juni niet meer welkom op studieplekken

De universiteit gaat - zoals eerder aangekondigd - experimenteren met exclusieve toegang…

Vanaf 11 juni zijn studenten van de HR niet meer welkom op studieplekken in onder andere het Polakgebouw, het Tinbergengebouw en de Universiteitsbibliotheek. Beveiligers gaan dan collegekaarten controleren. Het gaat om een pilot tijdens de tentamenperiode, het is nog niet duidelijk of het om een blijvende maatregel gaat. HR-studenten mogen wel gebruik blijven maken van informele studieplekken, zoals in de kantines. De hogeschool heeft ook een gebouw op campus Woudestein: aan de zuidzijde naast het Mandevillegebouw zit de Locatie Kralingse Zoom, waar vooral bedrijfseconomische studies worden gegeven.

Graag van tevoren geïnformeerd

“Wij waren hierover graag van tevoren geïnformeerd door het bestuur van de EUR”, reageert Wijnand van den Brink, collegebestuurder van de HR in Profielen. “Dan hadden we in gezamenlijk overleg wellicht tot een oplossing kunnen komen die voor iedereen bevredigend is.”

Voor het collegebestuur van de HR was het studieplekkenbesluit aanleiding om contact op te nemen met hun collega’s van de Erasmus Universiteit, ‘en verder in gesprek te gaan over de vraag hoe de samenwerking in het campusgebied op een constructieve manier invulling kan krijgen’, aldus Van den Brink.

Een woordvoerder van de EUR vertelt dat de pilot tijdens onderlinge overleggen met de HR ‘diverse malen’ is besproken: “Maar de startdatum van de pilot is helaas niet of niet correct bij de Hogeschool Rotterdam terechtgekomen. Dit is zeker niet zoals het moet. De Erasmus Universiteit kijkt daarom hoe de communicatie verbeterd kan worden, zodat de Hogeschool Rotterdam beter geïnformeerd wordt.”

Goede samenwerking van ‘groot belang’

Zowel de EUR als de HR zeggen een goede samenwerking van ‘groot belang’ te vinden. Van den Brink van de HR: “Zeker gezien de gemeenschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, onder meer bij de verdere ontwikkeling van de campus. Zo hebben we de intentie om sportfaciliteiten met elkaar te delen.”