prof.dr. (Willem) W.T.M. Frijhoff
Willem Frijhoff

De onrust onder medewerkers over de fusie vindt Frijhoff zeker zo verontrustend als de fusie zelf, laat hij weten. “Het motivatieprobleem bij de medewerkers is naar mijn ervaring in zo’n onzekere en kritieke situatie een van de belangrijkste bedreigingen voor een geslaagde toekomst.”

Frijhoff was in de jaren tachtig een van de drijvende krachten achter de verzelfstandiging van de Geschiedenisfaculteit, schrijft hij in een brief aan het CvB. De minister van Onderwijs wilde dat de Rotterdamse geschiedenisstudie zou opgaan in de Leidse geschiedenisopleiding. Met zijn collega’s heeft Frijhoff toen van de subfaculteit Maatschappijgeschiedenis een zelfstandige faculteit gemaakt, de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW). Met de komst van de afdeling Media & Communicatie werd in 2011 de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) geboren.

Parkeerterrein op campus Woudestein (1970), waar nu Park Noord is

Lees meer

Geschiedenis bestaat 40 jaar (op de Erasmus Universiteit)

De EUR heeft pas veertig jaar een geschiedenisopleiding. Het was in de jaren zeventig nog…

Frijhoff was van 2002 tot 2006 decaan van de Faculteit der Letteren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn pensioen besloot het CvB daar om de faculteit te fuseren met Wijsbegeerte. “Die samenvoeging is evident niet succesvol geweest, ondanks de illusie van een robuustere faculteit. Ze heeft sterk aan imago en aantrekkingskracht ingeboet, en is nu opnieuw in crisis door de sterk teruggelopen studentenaantallen.”

Vernieuwing en internationalisering

Het samengaan van de ESHCC en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) zorgt niet voor een robuustere faculteit, meent Frijhoff. Hij vreest juist het tegendeel. “Ondersteun de weg die de ESHCC de laatste jaren is ingeslagen met vernieuwing en internationalisering van onderwijs en onderzoek”, roept hij het CvB op. “Koester deze levendige en inspirerende faculteit!”

Wat het CvB gaat besluiten omtrent de fusie wordt later deze maand duidelijk, zo is de verwachting. Eerst krijgt ESSB-decaan Victor Bekkers de kans om zijn zienswijze op te stellen.

merger

Lees meer

Ook College van Bestuur wil fusie tussen ESHCC en ESSB

Als de faculteiten ESHCC en ESSB samengaan, kunnen nieuwe programma’s ontwikkeld…

Lees één reactie