De bedrijfskundefaculteit werd vorig jaar onderworpen aan een onderzoek door een externe commissie onder leiding van Maastrichtse hoogleraar Gerard Mols. Aanleiding daarvoor was een kritisch rapport over de relatie tussen de faculteit en bedrijven in de fossiele industrie. In dat rapport werd onder andere kritiek geuit op contracten die de RSM sloot met Shell en ING, en ingelijst op de derde verdieping van het Mandevillegebouw hingen. In het contract kregen de bedrijven formeel het recht om ‘het curriculum van de faculteit te beïnvloeden’.

Volgens de commissie-Mols bleek uit het onderzoek niet dat die beïnvloeding ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, maar wel dat de contracten ‘ongelukkig geformuleerd zijn’. In eerste instantie heeft de RSM daarom het contract met Shell aangepast, later is de overeenkomst met wederzijdse instemming helemaal beëindigd. De faculteit heeft wel de intentie om op termijn een nieuwe overeenkomst met de Nederlands-Britse oliemaatschappij te tekenen.

Decaan Steef van de Velde heeft, zoals beloofd, voor 1 januari 2019 een voortgangsrapportage ingeleverd bij het College van Bestuur, over de door de commissie-Mols verzochte aanpassingen. Dat rapport is nog niet openbaar gemaakt. Wel is bekend dat het gevraagde corporate register, waarin de faculteit al haar overeenkomsten met het bedrijfsleven deelt, inmiddels online staat.

fullsizeoutput_4d1

Onderdeel van de Special

Wetenschap te koop

De universiteit ligt regelmatig onder vuur vanwege samenwerking met het bedrijfsleven.…