Een jaar geleden is interim-decaan Dymph van den Boom aangesteld met de opdracht ESHCC ‘robuuster’ te maken. Er ligt nu een conceptadvies met drie mogelijke richtingen, waaronder een fusie met de sociale faculteit. Een officiële keus hierover wordt naar verwachting binnen een aantal weken genomen.

Reden om de brief te sturen voor een formele keus is gemaakt, is dat ‘we willen dat het bestuur weet waar we staan als gemeenschap, en we de oppervlakkige lezing willen bestrijden dat we alleen maar klagen, en dat academici altijd verdeeld zijn’, aldus Gijsbert Oonk, hoogleraar Migration, Citizenship and Identity, mede namens Koen van Eijck (hoogleraar Arts and Culture Studies) en Isabel Awad (universitair hoofddocent Media and Communication) als opstellers van de brief.

‘Fusie brengt geen verbetering, integendeel’

“We hopen dat onze brief in het definitieve advies zal worden meegenomen. Het tweede ontwerp van het advies – dat in ruime kring is verspreid – geeft expliciet de voorkeur aan een van de scenario’s, namelijk de fusie met ESSB”, zegt Oonk.

In de brief stellen de schrijvers dat ze ‘erkennen dat onze faculteit haar duurzaamheid en prestaties op een aantal gebieden kan en moet verbeteren’, maar ze menen dat een fusie deze verbetering niet zal brengen, integendeel juist.

Faculteiten té verschillend

De ondertekenaars zijn er niet van overtuigd dat een fusie in het voordeel is van de faculteit, of zelfs van de hele universiteit. De disciplines van de twee beoogde fusiepartners zijn te verschillend om één geheel te worden. Hetzelfde geldt voor de verschillende onderwijsvisies van de twee faculteiten, schrijven de werknemers.
Bij zowel ESHCC, als ESSB zijn de laatste jaren al grotere en kleinere hervormingen doorgevoerd. “Veel ESSB-collega’s zijn tegen een fusie met de ESHCC, om een aantal legitieme redenen, waaronder dat ESSB net een ingrijpende reorganisatie heeft doorgemaakt. Dit is duidelijk geen goed startpunt voor een andere, grote reorganisatie”, staat in de brief.

‘Alomvattend actieplan’ voor onafhankelijkheid

De 115 briefschrijvers benadrukken daarnaast dat ze niet tegen verandering zijn. Ze zouden graag werken aan een ‘alomvattend actieplan’ voor een onafhankelijk ESHCC. “Een plan dat voortbouwt op de sterke punten, het potentieel en de betrokkenheid van de ESHCC-gemeenschap heeft een grotere kans om bij te dragen aan een bloeiende toekomst van zowel onze faculteit als de hele universiteit, dan een van bovenaf geforceerde fusie.”

De commotie rond de faculteit heeft ook een positieve kant, verwoordt Oonk. “In veel opzichten heeft de situatie ons dichter bij elkaar gebracht en ons geholpen onze sterke punten te identificeren, waar we echt trots op zijn als gemeenschap, en onze zwakke punten.”