medewerkersonderzoek-2019-screenshot

Het tweejaarlijkse onderzoek meet onder andere hoe tevreden medewerkers zijn, maar ook hoe bevlogen en betrokken ze zijn, hoe ze denken over de universiteit als werkgever, hoe efficiënt en effectief hun afdeling is, hoe hun leidinggevende functioneert, hoe loyaal ze zich voelen en in hoeverre ze denken dat de organisatie verloop in het personeelsbestand kan opvangen. In totaal wordt naar negen factoren gekeken.

ESPhil en ESE doen het goed

Medewerkers van de Algemene Bestuursdienst gaven op al die onderdelen gemiddeld een cijfer van 6,2, het laagste van alle afdelingen en faculteiten. Vooral over de efficiëntie (4,8), leiderschap (5,9) en het verloop onder het personeel (5,9) maken de ABD-medewerkers zich zorgen. Het hoogste cijfer geven medewerkers van de Erasmus School of Philosophy (ESPhil): een 7,7. De faculteit doet het erg goed op de punten loyaliteit en personeelsverloop. Ook de Erasmus School of Economics (ESE) doet het goed: op alle negen factoren geven medewerkers een hoger oordeel dan gemiddeld op de universiteit.

Van de faculteiten scoort de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) het matigst: de medewerkers geven gemiddeld een 6,7 op de negen factoren. Ook bij de ESSB is efficiëntie een pijnpunt: daarop geven de medewerkers van de faculteit slechts een 5,5. De hele universiteit heeft een iets lager cijfer dan bij het vorige onderzoek in 2016: toen was het een 7,1 en nu een 7,0.

Werkdruk

Uit het vorige medewerkersonderzoek bleek dat de werkdruk erg hoog was. Daarop heeft de universiteit allerlei maatregelen genomen en programma’s opgestart om werkdruk te verminderen. Wat dat betreft is er nog steeds veel werk aan de winkel, want de inspanningen zijn niet terug te zien in de cijfers: op de vraag hoe hoog medewerkers hun werkdruk inschatten, antwoordt nu 40,6 procent ’te hoog’ en 11,7 procent ‘veel te hoog’. Samen is dat 4,1 procentpunt hoger dan in 2016.

mandeville-building-056

De resultaten van 2016

Medewerkers tevredener dan twee jaar geleden

De meeste afdelingen en faculteiten scoren hoger dan bij de vorige meting. Uitzonderingen…