“Niet alle studenten hebben gelijke kansen bij de instroom in het hoger onderwijs en bij hun ontwikkeling tijdens hun opleiding”, schrijft de minister. “Dit is onaanvaardbaar. Studiesucces zou er juist over moeten gaan dat zo veel mogelijk geschikte studenten een diploma in het hoger onderwijs kunnen halen.”

Kinderen van laagopgeleide ouders of met een niet-westerse migratieachtergrond hebben bij een numerus fixus een kleinere kans om te worden toegelaten. Opleidingen moeten daarom voldoende kunnen onderbouwen waarom zij een limiet stellen aan het aantal eerstejaars studenten, wil de minister. Is dit niet het geval, dan moet er een einde komen aan de beperkte toegang van een opleiding.

Van Engelshoven werkt aan een wetswijziging die in de tweede helft van 2019 aan de Kamer wordt voorgelegd. “Ik kan nu al zeggen dat een instelling zal moeten aantonen dat voldoende inspanningen zijn verricht om te proberen een numerus fixus te voorkomen”, schrijft ze.

Campus (46)

Lees meer

Afschaffen N=N? ‘Minister slaat de plank volledig mis’

Geneeskunde stopte vorig jaar al met N=N. Minister Van Engelshoven wil het nu overal…

Geen woord over een wettelijk maximum bsa

Aan het begin van het collegejaar had de minister al aangekondigd dat ze het bindend studieadvies (bsa) aan eerstejaars wilde versoepelen. Dit ziet Van Engelshoven nog steeds als belangrijk. Een streng bsa verkleint volgens de minister de ‘reële kans op het halen van een diploma’. “Ik ga in gesprek met  het onderwijs om te komen tot een betere balans tussen normering en ondersteuning”, zegt de minister. Vanuit het onderwijs kwam veel kritiek op het voorstel.

Over haar eerdere plan om een wettelijk maximum van veertig punten in te stellen voor het bsa, heeft Van Engelshoven niet in de brief. Wel zegt ze dat het advies verhoogd is door ‘in de dynamiek van het rendementsdenken’.

Gebukt onder psychische klachten

De minister wil ook een nieuw onderzoek naar wat gedaan kan worden tegen het stijgende aantal burn-outklachten bij studenten. Ook moet er van de minister meer oog zijn voor studenten met een functiebeperking, zwangere studenten, mantelzorgers en studenten die van geslacht veranderen.

Een ‘inclusiever onderwijssysteem’ gaat volgens de minister over kansen voor alle studenten. Ook over doorstroommogelijkheden naar het hbo of het wo. “Ik heb afspraken met onderwijsinstellingen en studenten gemaakt over hoe wij ons gezamenlijk in gaan zetten voor inclusief hoger onderwijs”, zegt Van Engelshoven.