Hoekstra – als driejarige vanuit Groningen naar Amerika geëmigreerd – was te gast in het college van universitair docent Internationale Economie Julian Emami Namini, voor de gelegenheid toegankelijk voor alle belangstellenden. De universitair docent nodigt sinds 2016 regelmatig een ambassadeur uit: die uit Iran, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gingen Hoekstra voor.

Emami Namini was zich bewust van de controverse rond Hoekstra, die bekendstaat als zeer conservatieve republikein. “Enkele collega’s zeiden dat ik hem vanwege zijn denkbeelden niet moest uitnodigen. Maar een controversieel persoon leert studenten juist dat er mensen zijn met totaal andere opvattingen dan zijzelf. Zolang hij maar met open vizier wil discussiëren en alle vragen gesteld mogen worden. En dat mocht.”

The Netherlands second

Hoekstra begon zijn gastcollege over internationale handelsbetrekkingen met een charmeoffensief over Nederland. “Nederlanders zeggen altijd: we zijn maar een klein landje, maar Nederland is de derde of vierde buitenlandse investeerder in Amerika, dus dit land is heel belangrijk voor ons.”

Daarbij refereerde hij nog even aan de viral video van Zondag met Lubach: America first, The Netherlands second.  “Daar kunnen we wel wat mee in Amerika. Zolang de VS maar eerste blijft”, grapte Hoekstra. Ook Rutte kreeg nog een compliment over zijn staatsbezoek aan Trump: “Mensen waren boos dat hij de president onderbrak, maar hij deed dat met een lach en op exact het juiste moment”, zei de ambassadeur, die als trouwe Trumpvolgeling te boek staat. In het vervolg van zijn betoog bezong hij de internationale onderhandelingen van de Trumpregering.

De video van Zondag met Lubach waarnaar Hoekstra verwees. Bron: www.youtube.com

Politici verbrand

Het interactieve gedeelte van het college leverde meer spektakel op. Na enkele vragen over handelstekorten en –overschotten, en kritische vragen over belastingverlagingen van de Trump-regering, durfde een student het aan te vragen naar Hoekstra’s omstreden uitspraken uit het verleden: zijn claim dat Irak massavernietigingswapens had (wat niet zo was), dat een medewerkster van Hillary Clinton eigenlijk bij het moslimbroederschap zat (ook onwaar), en dat in Nederland ‘auto’s en politici verbrand werden’ (tja).

Nederlandse journalisten confronteerden hem met die laatste uitspraak. Hoekstra noemde het ‘fake news’. Een andere journalist liet hem meteen de beelden zien van die uitspraak en vervolgens ontkende Hoekstra dat hij het ‘fake news’ noemde. Later bood hij zijn excuses aan voor zijn bijzondere optreden. Op de vraag van de student reageerde Hoekstra tijdens het college wat geïrriteerd dat hij in zijn eerste week als ambassadeur ‘veel geleerd had over de Nederlandse media’.

'Gepolariseerd, maar beschaafd'

Julian Emami Namini begeleidde Hoekstra na de lezing weer naar zijn auto. “Ik vond dat hij goed reageerde op de controversiële vragen”, vertelt hij achteraf. ”Je merkt dat hij geen beroepsdiplomaat is maar van oorsprong een politicus. Hij durft zich in tegenstelling tot de meeste diplomaten wel uit te spreken.” Hoekstra zelf ervoer het volgens Emami Namini als ‘een gepolariseerde, maar beschaafde discussie’. “Hij vond het veel prettiger dan op Amerikaanse universiteiten, waar het zo gepolariseerd is dat mensen beginnen te schreeuwen als ze het met elkaar oneens zijn.”