De halvering van het collegegeld is alleen voor mensen die nog niet eerder gestudeerd hebben. Vanaf het tweede collegejaar moet wel het volle bedrag betaald worden. Behalve bij de lerarenopleidingen: daar wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. Voor universitaire lerarenmasters gaat deze regeling pas in vanaf studiejaar 2021-2022.

De maatregel wordt na drie jaar geëvalueerd, beloofde minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs de senatoren. De minister kreeg veel kritiek op de onderbouwing van het plan.

Kritiek

GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort ging het verst in zijn kritiek: hij verzocht de regering bij toekomstige voorstellen te streven naar een op onderzoek gebaseerde onderbouwing en daar was een ruime meerderheid van de senatoren het mee eens.

VVD-senator Jan Bruijn wil meer garanties dat universiteiten en hogescholen niet de dupe worden van de maatregel. Ze worden weliswaar gecompenseerd voor de verlaging van het collegegeld, maar ze maken ook extra kosten. Bruijn wil dat de minister er bij de evaluatie scherp op let dat instellingen er financieel niet op achteruit gaan. Van Engelshoven gaat ervan uit dat instellingen in dat geval zelf wel aan de bel trekken, maar dat vindt een meerderheid van de Eerste Kamer te vrijblijvend.

Een motie van de PvdA om af te zien van de geplande verhoging van de rente op de studieschuld werd verworpen, net als een motie van de PVV, waarin om een numerus fixus voor buitenlandse studenten werd gevraagd.

'Halvering collegegeld is half werk'

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is kritisch op het plan. “Lenende (armere) studenten betalen de korting door renteverhoging op studieschuld”, zegt de bond. De korting is positief voor eerstejaars, maar is onvoldoende om echt iets te betekenen voor gelijke kansen. Juist de studenten die niet zonder lening kunnen studeren worden benadeeld, stelt LSVb.

“De studieschuld van armere studenten wordt alleen maar groter door de maatregel, terwijl angst voor schulden hun juist weerhoudt van de studie”, stelt Geertje Hulzebos, voorzitter van de LSVb. “Wij roepen het kabinet dan ook op eens echt te investeren in het hoger onderwijs in plaats van symbolische maatregelen in te voeren.”

infogr_halvering_collegegeld