Het lukt de buitenlandse studenten lang niet altijd om aansluiting te vinden bij Nederlandse medestudenten. “A lot of the locals arrange events that you feel unwelcome to”, zegt een respondent.

Marieke Oomen van ESN Rotterdam begrijpt dit gevoel volkomen. Als voorzitter van de lokale ESN-afdeling houdt ze zich voornamelijk bezig met het organiseren van evenementen en het geven van informatie voor buitenlandse studenten, in het bijzonder voor de internationals die net gearriveerd zijn. Ze hoopt op die manier dat internationale studenten zich snel thuis voelen.

Toch herkent Oomen de problemen rond eenzaamheid en depressieve gevoelens onder internationals, alleen vindt ze het lastig om de omvang ervan te bepalen. “Ik denk dat de meeste studenten die zich echt eenzaam voelen daar niet altijd voor uit zullen komen”, zegt Oomen. “En ik verwacht dat ze gemiddeld minder actief zijn in studentenorganisaties. Daardoor is het niet alleen lastiger voor ze om een sociaal netwerk op te bouwen, maar het maakt het ook moeilijker voor buitenstaanders om te weten welke studenten last hebben van eenzaamheid.”

Positie van buitenlandse studenten

De nationale studentenorganisaties meldden het probleem donderdag, op de dag dat de Tweede Kamer internationalisering besprak met minister Van Engelshoven.

Er moet meer aandacht komen voor de positie van internationale studenten, vinden de studentenclubs. Zo zou de voorlichting aan buitenlandse studenten verbeterd moeten worden. Eén op de drie studenten weet niet wat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is en ook de belastingdienst en IND zijn niet bij iedereen bekend.

Oomen beaamt het belang van betere voorlichting. “Bovendien moeten internationale studenten eigenlijk dezelfde rechten en plichten hebben als de Nederlandse studenten. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet zo.”

Geen harde conclusies

Hoewel het onderzoek van ISO, LSVb en ESN inzicht biedt in de situatie van internationale studenten, benadrukken de makers dat harde conclusies ‘ongewenst’ zijn. Slechts 311 buitenlandse studenten vulden de vragenlijst in: 110 van buiten Europa en 201 met een Europese nationaliteit. Het gaat om een verkenning, die de studentenorganisaties jaarlijks willen herhalen.

Het aantal internationale studenten is de afgelopen jaren enorm toegenomen, met name in het wetenschappelijk onderwijs. Er zijn zo’n 28 duizend internationale hbo-studenten en nog eens 49 duizend internationale studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Uitwisselingsstudenten, die hier geen hele opleiding volgen, komen daar nog bij.

Overigens proberen universiteiten en hogescholen om internationale studenten meer binding met Nederland te geven zodat ze hier na afstuderen blijven werken, schrijven ze in hun internationaliseringsagenda. Dat zou alleen al goed zijn voor de economie. Als het aantal blijvers met 1 procentpunt stijgt (van 25 procent naar 26 procent), zou dat de schatkist jaarlijks zo’n zestig miljoen euro extra opleveren.