De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is bezig met een grootscheepse vernieuwing van het ict-systeem achter MijnDUO, de plek waar studenten en oud-studenten online terechtkunnen voor hun studielening en het contact met DUO. In april gaan de gegevens van 4,8 miljoen personen over naar het nieuwe systeem. Om fouten te voorkomen worden de gegevens bevroren en kan niemand tussentijds wijzigingen maken.

Stufi

Maar niet alles ligt plat. Studenten krijgen op 24 april wel gewoon studiefinanciering op hun rekening gestort en de automatische incasso voor terugbetalers loopt ook door. DUO blijft bovendien bereikbaar via telefoon, Twitter, Facebook en Instagram. Ook kunnen studenten naar een servicebalie in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam en Zwolle.

Studenten of terugbetalers wordt op de website afgeraden om in april een online formulier in te vullen. Dat zorgt niet voor een snellere afhandeling. “Integendeel. Onze medewerkers kunnen formulieren in de maand april ook niet verwerken. U kunt beter wachten tot mei en uw zaken dan regelen via Mijn DUO.” Een aantal dingen kan wel gewoon online in april, zoals je ov-kaart omzetten van een week- naar een weekendkaart en omgekeerd. Ook het diplomaregister blijft beschikbaar.

iDEAL

Hoewel ook terugbetalers in april dus niets kunnen wijzigen, maken zij al ruim een jaar gebruik van het nieuwe MijnDUO. Nieuwe functies daarbij zijn de mogelijkheid om te betalen met iDEAL, tijdelijk de aflossing stop te zetten en het maandbedrag aan te passen.

Straks kunnen ook studenten en ouders van de nieuwe mogelijkheden gebruikmaken. Aanvragen en wijzigingen worden dan direct verwerkt en bevestigd, en studenten krijgen meer inzicht in hun studieschuld: welk deel is een gift, welk deel een lening?

Prijskaartje

Aan de vernieuwing hangt een stevig prijskaartje van maar liefst 145 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als de oorspronkelijk geraamde 75 miljoen euro. Door het efficiëntere nieuwe systeem zou de overheid de kosten terugverdienen, was het idee, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken nu het project bijna twee keer duurder uitvalt dan gedacht. Met de verwachte winst van dertien miljoen euro per jaar duurt het zeker elf jaar voordat de investering is terugverdiend.