Voorbijgangers mochten vandaag hun handtekening zetten op een groot hart om hun steun uit te spreken voor de schoonmakers. Met de slogan ‘Kiss me or miss me’ wilden de schoonmakers vandaag hun zorgen uiten over aangekondigde kostenbesparende maatregelen.

Via een brief heeft Asito de schoonmakers verteld dat ze uren kwijtraken op de campus en dat ze hun ‘boventallige’ uren op een andere locatie kunnen aanvullen. Willen ze dat niet, dan kan er ‘alsnog afscheid genomen worden van uw boventallige contracturen. Dit doormiddel van een beslissing van de rechtbank in verband met bedrijfseconomische redenen’, zo is te lezen in de brief.

Twee werkgevers

Asito bood de schoonmakers daarvoor in de plaats wel uren op andere locaties aan. Maar dat betekent dat hun dag wordt opgeknipt in twee delen, dat ze soms naar de andere kant van de stad moeten fietsen en dat ze bij nieuwe aanbestedingen mogelijk voor twee verschillende werkgevers komen te werken. Ook zal de werkdruk voor de overgebleven schoonmakers toenemen.

Directeur van het University Support Centre (USC) Kees Lansbergen nam het hart vol handtekeningen in ontvangst. Hij kon de schoonmakers weinig beloften doen. “Het is uiteindelijk een zaak tussen jullie en Asito. Wij geven aan welke prijs, kwaliteit en gedrag wij op prijs stellen, maar over de bedrijfsvoering gaat Asito zelf.” Wel zegt Lansbergen dat er afgelopen jaar met Asito gesproken is over de kwaliteit van de schoonmaak. Die zou te wensen over laten.

'Geen nieuwe afspraken'

Lansbergen ontkende nogmaals dat er door nieuwe afspraken tussen Asito en de EUR minder geld zou zijn voor het schoonmaakwerk. In de brief aan de medewerkers schrijft het schoonmaakbedrijf dat ‘de boventallige uren zijn ontstaan uit de voortgang van het contract tussen Asito en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierin zijn nieuwe afspraken gemaakt, waardoor er minder budget en minder uren beschikbaar zijn.’ Dat is volgens Lansbergen niet juist.

Een woordvoerder van Asito zoekt nog uit wat het bedrijf precies bedoelde met ‘nieuwe afspraken’.

schoonmakers-demonstratie-valentijn-kees-lansbergen-foto-Elmer-Smaling
Beeld door: Elmer Smaling