“Het lijkt erop dat de EUR aan de haal is gegaan met het bindend studieadvies”, zegt LSR-voorzitter Lars Klappe, die het mr.-drs.-programma volgt aan de EUR. “Wij willen graag van de rechter weten of deze strenge norm wel door de beugel kan.” Hij denkt dat studenten die in het eerste jaar niet de volledige zestig studiepunten halen onterecht worden weggestuurd van de universiteit. “Volgens de wet kan een instelling een bindend studieadvies hanteren bij ongeschiktheid van een student. Maar we vragen ons af of je iemand die net geen zestig studiepunten haalt ongeschikt kunt noemen.”

De zaak wordt gevoerd met een student die vorig collegejaar een negatief bindend studieadvies kreeg en moest stoppen met haar opleiding. Het LSR dient een beroep in tegen dat negatief bindend studieadvies bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Onderwijsrechter uitte eerder twijfels

Het is niet de eerste keer dat studenten naar het CBHO stappen vanwege N=N. In 2015 vocht een rechtenstudent een negatief bindend studieadvies aan. In een tussentijdse uitspraak plaatste de onderwijsrechter grote vraagtekens bij de wettigheid van de regel, ongeveer dezelfde twijfels als het LSR nu heeft.

De onderwijsrechter vroeg zich toen af of N=N zich, ‘gelet op doel en strekking, verdraagt met de wettelijke eis dat een negatief bindend studieadvies alleen kan worden gegeven als een student ongeschikt is voor de opleiding’. De zaak werd uiteindelijk geschikt, waardoor de rechter zich niet definitief uitsprak over Nominaal is Normaal.

Mede door die tussentijdse uitspraak schat Klappe dat de zaak een redelijk goede kans maakt. “Het is natuurlijk altijd lastig in te schatten, maar de toenmalige voorzitter van het CBHO had al twijfels bij de wettigheid van Nominaal is Normaal.”

Genoeg kansen

De universiteit ‘betreurt het proefproces’, laat woordvoerder Jacco Neleman weten. Hij benadrukt dat de EUR N=N heeft ingevoerd om studenten zo goed mogelijk hun eerste jaar door te helpen. Zo kunnen ze met een schone lei aan het tweede jaar beginnen. Daarnaast wijst hij erop dat N=N meer is dan een bindend studieadvies. Activerend onderwijs, tussentijdse toetsmomenten en opdrachten, minder herkansingen,compensatiemogelijkheden en (bij veel opleidingen) probleemgestuurd onderwijs behoren tot die aanpak.

Bovendien krijgen studenten genoeg kansen om wel een positief bindend studieadvies te halen, vindt de universiteit: “Het is zeker niet zo dat een student die één vak niet haalt direct een negatief studieadvies krijgt. Het is juist omgekeerd: een student die uitvalt heeft vaak al onvoldoendes gecompenseerd en herkansingen gedaan en haalt dan alsnog de benodigde studiepunten niet.”

Lees 2 reacties