Naar aanleiding van een suggestie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er vanuit de EUR een verkennend onderzoek ingesteld naar de voor- en nadelen van een ombudsman. Het College van Bestuur concludeert uit de resultaten van dit onderzoek dat een ombudsman geen evidente meerwaarde zou hebben.

Een ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige klachtenbehandelaar. Klachten kunnen aan deze persoon worden voorgelegd als normale wegen, bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon, om welke reden dan ook tekort schieten. Ook kan hij of zij gevraagd en ongevraagd onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden binnen de universiteit.

‘Shopgedrag’

Argumenten die in het onderzoek voor het aanstellen van een ombudsman worden genoemd, zijn: onafhankelijkheid, de mogelijkheid tot onderzoek, het voorkomen van arbeidsconflicten en het bieden van een ‘vangnet’ voor als de aanspreekcultuur niet functioneert.

Maar volgens het rapport wegen die argumenten niet op tegen de nadelen: het tegenwerken van die directe aanspreekcultuur, de overlap met andere functies zoals de vertrouwenspersoon, onduidelijkheid over de behoefte, de kosten en het in de hand werken van ‘shopgedrag’ bij klachten: Studenten die diverse ‘loketten’ langsgaan om zo te proberen het gelijk te behalen.

Vriendelijker

De Universiteitsraad legt zich nog niet neer bij het rapport en wil het CvB overhalen om alsnog een ombudsman aan te stellen, stelt Universiteitsraadslid Clemens Festen. “Er is op dit moment geen mogelijkheid om onafhankelijk onderzoek te doen naar misstanden op de universiteit terwijl dit wel belangrijk is voor een universiteit. De U-raad en EUROPA zijn vóór de aanstelling van een ombudsman.”

“En er wordt vanuit het CvB al vriendelijker over gedacht”, stelt Festen. “Tijdens de vorige vergadering stond het CvB al meer open voor onze argumenten voor een ombudsman.”

Van november 2014 tot december 2015 werd tijdens de reorganisatie voor het personeel van het University Support Centre (USC) een ombudsman aangesteld. Toen de reorganisatie voorbij was moest deze ombudsman weer vertrekken.