Aleid Barmentlo is de nieuwe voorzitter van de universiteitsraad. De studente Filosofie volgt in die functie hoogleraar Kees van Paridon op, die na twee jaar afzwaait.

De raad heeft dinsdagmiddag over de nieuwe voorzitter gestemd. Er kon gekozen worden uit vier kandidaten. De andere drie waren medewerkers. Barmentlo had bij de eerste stemronde al een meerderheid.

De 22-jarige studente is geen onbekende in de raad: ze was vorig jaar studentlid namens de Faculteit der Wijsbegeerte. Ze is ‘heel blij’ met haar uitverkiezing. “Ik wil heel graag de universiteitsraad zo goed mogelijk laten functioneren, in samenwerking met zowel de personeelsleden en studentleden van de raad. Ik weet volgens mij ook al vrij goed hoe de universiteit in elkaar steekt: ik heb natuurlijk een bachelor gedaan, maar ik ben onder andere ook student-assistent geweest en heb in het bestuur van Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA gezeten.”

Ze wil als voorzitter vooral ‘de mening van de raad uitdragen’ en zich zelf toeleggen op het goed volgen van de procedures en de regels. “Ik vervul als voorzitter vooral een technische rol”, zegt Barmentlo.

Niet uniek

Een student als voorzitter van de raad is zeker niet uniek: voor Van Paridon zat bestuurskundestudent René Karens de raad voor.

Tegelijk met het vertrek van Kees van Paridon neemt ook medewerker Sabiha El Ghafour afscheid van de universiteitsraad. Zij was vier jaar lang de griffier. Merel Barendregt volgt haar op.