Victor Bekkers, decaan ESSB.
Victor Bekkers.

Bekkers was al vice-decaan op de faculteit, die tot 1 september nog Faculteit der Sociale Wetenschappen heette. Ook was hij directeur onderzoek bij Bestuurskunde, bouwdecaan van de Erasmus Graduate School of Social Sciences en voorzitter van het Department of Public Administration and Sociology.

“Victor Bekkers is een verbinder, een dynamische en inspirerende persoonlijkheid die door middel van een open dialoog bruggen wil slaan. Hij heeft een breed draagvlak in de faculteit, ook door zijn affiniteit met alle wetenschapsgebieden binnen ESSB en daarbuiten. Ik ben ervan overtuigd dat hij ESSB met een nieuwe strategie verder kan ontwikkelen”, zegt rector Huib Pols over de aankomende decaan.

Verleden in Nijmegen en Tilburg

Victor Bekkers studeerde cum laude af in de politicologie en de bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij promoveerde aan Tilburg University. Na een paar jaar in Tilburg gewerkt te hebben, vertrok hij naar het bedrijfsleven. Bekkers combineerde dit met het bijzonder hoogleraarschap ict-infrastructuren in de publieke en private sector aan de Erasmus Universiteit. Sinds 2002 is hij hier hoogleraar Bestuurskunde.