Ook een vraag voor EM? Mail naar [email protected] met als onderwerp: lezersvragen

Inzamelen en scheiden

Wat gebeurt er eigenlijk met al het eten dat overblijft in de kantines, de foodcourt en het Paviljoen? Een groene student

Ten eerste pleit de EUR ervoor om zoveel mogelijk afval te voorkomen, vertelt een woordvoerder. Het afval dat toch ontstaat, wordt zoveel mogelijk gescheiden voor hergebruik. “Zo zamelen we in het Sanders-gebouw vijf verschillende afvalstromen in. Dat doen we in innovatieve, biologisch afbreekbare afvalbakken.”

Dan concreet naar het eten, beginnend bij de ondernemers. ‘Gegaarde’ voedselresten die ontstaan bij het maken van voedsel worden gescheiden afgevoerd, net zoals het afvalvoedsel in de Foodplaza. Klinkt leuk, maar weinig spectaculair. Gelukkig is de EUR druk doende om het hele proces (van afvalpreventie tot het wegen, afvoeren en zelf hergebruiken van reststromen) te laten verbeteren door een ‘innovatieve’ (en nog uit te zoeken) marktpartij. Extra ideeën zijn daarbij altijd welkom, zowel van studenten als medewerkers, via [email protected].

De best beschikbare mening

Mijn oom zegt altijd dat wetenschap ook maar een mening is. Hoe kan ik daar eens en voor altijd korte metten mee maken? Greetje W. te V.

“Als je oom bedoelt dat niets absoluut zeker is, dan heeft ie gelijk; dat is een zuiver principieel punt waar je niet tegenin moet willen gaan”, zegt Tim de Mey, docent Filosofie aan de EUR. “Maar, aangenomen dat je oom gewoon met de auto rijdt, naar de dokter gaat, enzovoort, kan je hem wel aanspreken op zijn – en meer algemeen op ons – menselijk gedrag. In zowat ons hele doen en laten, gaan wij uit van en voort op ‘wetenschappelijke hypothesen’ die inderdaad, weliswaar ‘slechts’ meningen zijn, maar die wel de beste onder alle beschikbare meningen zijn, de meest doordachte, onderbouwde, samenhangende. Precies omdat ‘wetenschappelijke hypothesen’ de best beschikbare meningen zijn, verlaten we er ons met recht en reden op.”