Verbaal geweld tegen personeel en een bedreiging van een voormalig promotor. Dat zijn de twee van de drie gevallen waarin de Erasmus Universiteit een campusverbod moest afgeven in 2016, zo blijkt uit cijfers van de afdeling Juridische Zaken van de EUR. Wanneer en waarom wordt een campusverbod uitgevaardigd? En wat betekent dat voor de betreffende student? Vijf vragen over het campusverbod.

Wanneer krijgt iemand een campusverbod?

Het studentenstatuut meldt dat de ontzegging tot toegang op een campus of een deel van de campus gericht is op studenten ‘die zich niet aan de orderegels houden of zich onaanvaardbaar gedragen’.

Over de drie verboden die in 2016 zijn uitgedeeld, kan de universiteit omwille van de privacy van de betrokkenen niet uitgebreid uitweiden. “Deze verboden hingen samen met verbaal geweld tegen personeel en bedreiging van een voormalig promotor,” vertelt Jerimi van Laar, hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de EUR.

Bij het laatste geval bleef een vrouw in verwarde toestand haar promotor lastigvallen, voegt EUR-woordvoerder Sandra van Beek daar aan toe. “Toen zij op de social media dreigende taal begon uit te slaan, is haar de toegang tot het desbetreffende faculteit ontzegd.”

‘Het gaat vaak om mensen die door een ziekte agressief zijn geworden of om mensen met een kort lontje.’

Sandra van Beek - woordvoerster EUR

Een ander campusverbod in 2016 betrof een student die zijn bedrijf op de campus had, blijkt uit een artikel dat daarover verscheen in het AD. Na verbaal geweld richting medewerkers van de universiteit, kreeg hij voor tien dagen een campusverbod opgelegd en mocht hij geen gebruik meer maken van de ruimtes op de campus waar zijn bedrijf huisde.

In de praktijk gaat het volgens Van Beek bij campusverboden om mensen die door een ziekte agressief zijn geworden, of dreigen te worden. “Ofwel om mensen met een kort lontje.” Tot het daadwerkelijk gebruik van geweld komt het vaak niet. “Het blijft meestal bij het dreigen. Echt fysiek geweld is gelukkig al weer jaren geleden.”

Wat betekent een campusverbod?

Bij een campusverbod wordt iemand tijdelijk de toegang tot de campus, of een deel daarvan, ontzegd. Zo’n verbod duurt in eerste instantie tien dagen en kan verlengd worden. Het tien dagen durende verbod kan opgelegd worden door elk hoofd van een afdeling of faculteit, in de regel de decaan dus. Een langer verbod kan alleen het College van Bestuur afgeven. Ook kunnen beide instanties een voorwaardelijk campusverbod opleggen.

Studenten of medewerkers die te maken krijgen met een campusverbod kunnen daartegen in bezwaar gaan, in eerste instantie bij het College van Bestuur. Mocht dat geen succes hebben, dan is er nog een bezwaarmogelijkheid bij het College van Beroep voor Hoger Onderwijs in Den Haag.

Hoe vaak komt het voor dat iemand een campusverbod krijgt?

Uit de cijfers van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken blijkt dat vanaf 2013 tot op heden vijf verboden zijn uitgeschreven. Piekjaar was dus 2016: toen schreef de EUR drie verboden uit, waarvan één persoon uiteindelijk een jaar de toegang tot de campus werd ontzegd.

‘Afgezet tegen de gehele populatie op de EUR zijn het uitzonderlijke gevallen.’

Sandra van Beek - woordvoerster EUR

Is dat veel?

“Als we dat afzetten tegen de gehele populatie die hier op de EUR rondloopt, gaat het om uitzonderlijke gevallen,” zegt Van Beek. Vaker wijst de EUR studenten of medewerkers die zich niet weten te gedragen op een campusverbod.

Dreigen met een verbod blijkt in praktijk meestal genoeg, weet Van Laar. “Maar over het algemeen is een gesprek waarin wordt aangegeven aan de betrokkene dat het instrument bestaat en toegepast kan worden, genoeg om het niet in te zetten.”

Hoe wordt het verbod gehandhaafd?

Om het verbod te handhaven is de betrokken faculteit of andere dienst op de hoogte en daarnaast de beveiliging. Deze houden in de gaten of iemand weer op de campus komt. “Als iemand dan toch op de campus komt, wordt de politie ingeschakeld,” zegt Van Beek.