De Rotterdam School of Management (RSM) faciliteert klimaatverandering door haar nauwe banden met de fossiele-energie-industrie. Dat concludeert een rapport dat duurzaamheidsdenktank Changerism vandaag publiceert. De Erasmus Universiteit en de RSM kunnen zich niet vinden in het rapport.

Het rapport is het resultaat van een jaar onderzoek naar de relaties tussen de RSM en fossiele-energie-bedrijven. De onderzoekers spraken met verschillende medewerkers van de RSM en deden meerdere beroepen op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

‘Shell kan opzet curriculum beïnvloeden’

Een van de opvallendste bevindingen is een contract over het Shell & RSM Partnership, dat het bedrijf en de faculteit in 2012 ondertekenden. Dat contract stelt een gezamenlijke stuurgroep voor van Shellmanagers en wetenschappers van de RSM. Die stuurgroep zou de RSM inzicht op moeten leveren in de belangrijkste ontwikkelingen binnen Shell en Shell up-to-date moeten houden over de belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfskunde. In dat contract staat ook dat Shell invloed kan uitoefenen op de opzet van het RSM-curriculum en ‘het profiel van studenten’: “The main aim of this SG is: (…) c. For Shell to potentially influence the design of the RSM curriculum and the profile of students who attend the BSc/MSc/MBA programmes.”

Of en hoe Shell die invloed op het curriculum en het profiel van studenten uitoefent zijn de onderzoekers niet te weten gekomen. “It should be noted that no one at RSM could make clear how this SG aim impacted or still impacts day-to-day affairs at the faculty, even though several interviewees were close to the matter.”

Shell betaalde RSM-onderzoek dat gebruikt werd in lobby

Ook betaalde Shell ruim 300 duizend euro voor een onderzoek naar het vestigingsklimaat van hoofdkantoren uit 2009. Het rapport vermeldt echter alleen belangenorganisatie VNO-NCW als opdrachtgever, niet Shell als externe financier. Dat is in strijd met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, die voorschrijft dat externe financiers worden genoemd in publicaties.

Het onderzoek is door VNO-NCW gebruikt in de succesvolle lobby voor een belastingmaatregel waar grote bedrijven van profiteren. Het journalistieke platform Follow the Money schrijft dinsdag uitgebreid over dat onderzoek.

‘Breder draagvlak voor gas’

Het rapport van Changerism beschrijft daarnaast een onderzoek dat de RSM samen met Energieonderzoek Centrum Nederland uitvoerde in opdracht van Shell, de NAM, GasTerra en ENGIE. Op de website van de Topsector voor Kennis en Innovatie (TKI) Gas is te lezen dat het onderzoek uiteindelijk zou moeten leiden ‘tot een breder maatschappelijk draagvalk voor gas als energiedrager’.

Het rapport geeft verschillende andere voorbeelden van banden tussen onderzoekers en de fossiele-energie-industrie. Ook beschrijft het enkele recruitment-activiteiten van dergelijke bedrijven op de RSM en signaleert het fysieke aanwezigheid op de campus via promotiemateriaal, stands en Shells kwartaalmagazine ShellVenster.

RSM: ‘Rapport is tendentieus, vooringenomen en onjuist’

In een verklaring schrijft RSM-decaan Steef van de Velde dat de EUR en de RSM zich niet kunnen vinden in de conclusies van het rapport. “The report is tendentious, biased and contains factual errors, and is not up to academic standards.” De verklaring ontkent dat Shell een invloed heeft op de curricula. “Neither Shell nor any other company plays a formal part in this process.” Wel worden ‘externe organisaties en stakeholders’ betrokken tijdens het accreditatieproces en opleidingsevaluaties. Studenten kiezen hun studie namelijk deels op basis van de aansluiting van die opleiding op de arbeidsmarkt, aldus Van de Velde.

De conclusie dat de RSM bijdraagt aan klimaatverandering is ‘ongegrond’ en ‘fundamenteel onjuist’. “RSM takes the position that collaboration with all sectors of the economy plays an important role in the realisation of the crucial energy transition and the UN’s sustainable development goals.” Samenwerking met alle sectoren in de private sector is volgens de RSM een must. Daarnaast betreurt de RSM het dat de onderzoekers publicaties die kritisch zijn op olie- en gasbedrijven negeerden.

Lees 2 reacties