De EUR is er al sinds jaar en dag voor alle studenten, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur of (culturele) achtergrond. Maar als je naar het onderwijzend personeel kijkt, zie je voornamelijk oudere, blanke mannen. Daar wil Hanneke Takkenberg verandering in brengen. Over tien jaar moet elke student zich kunnen identificeren met de EUR en met het onderwijs.

Hoewel Hanneke Takkenberg – sinds ongeveer anderhalf jaar Chief Diversity Officer op de EUR – direct beaamt dat diversiteit de komende tien jaar het onderwijs op de universiteit sterk gaat beïnvloeden, pleit zij toch voor het gebruik van een andere term. “Ik heb het eigenlijk liever over inclusiviteit. Daarmee bedoel ik dat alle studenten, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, of culturele achtergrond, zich kunnen identificeren met ons onderwijs. Dat is breder dan alleen die focus op het vergroten van de diversiteit.”

Wordt nominaal nog normaler? Blaast probleemgestuurd onderwijs zichzelf op? En hoe worden studenten beter voorbereid op de veranderende arbeidsmarkt? Zes experts vertellen hoe het hoger onderwijs er de komende tien jaar uit gaat zien. Lees de andere voorspellingen deze week op onze website of in EM #5.

Pakket van maatregelen

Volgens Takkenberg moet een pakket van maatregelen ervoor gaan zorgen dat de inclusiviteit in 2027 sterk verbeterd is. “Rolmodellen zijn heel belangrijk. Ik weet nog goed dat toen ik zelf studeerde, ik alleen maar tegen oudere, blanke mannen aankeek. Over tien jaar moet het onderwijzend personeel dan ook een goede afspiegeling zijn van de studentenpopulatie, zodat idealiter alle studenten zich kunnen identificeren met iemand die zij tijdens hun studie voor zich krijgen.”

Daarnaast wil Takkenberg ook het onderwijs zélf veranderen. “Zowel qua vorm als qua inhoud. Door die massale hoorcolleges voelen veel studenten zich niet thuis en krijgen niet het idee dat ze onderdeel zijn van de universiteit. Kleinschaligheid, maar ook de juiste vormen van digitalisering, moeten dat gevoel van inclusiviteit onder alle studenten versterken. En ook de inhoud zal in 2027 moeten zijn veranderd. De Erasmus Universiteit is allang niet meer alleen een universiteit voor Jan en Janneke, dat is iets wat wij moeten beseffen.”

Studenten

Niet alleen de universiteit heeft een rol in het verbeteren van de inclusiviteit, Takkenberg vindt dat de studenten zelf ook verantwoordelijk zijn. “Je moet er als student wel open voor staan en actief mee willen doen. Dit proces eist van iedereen toewijding, alleen dán kan je als universiteit echt wat gaan veranderen.”