Er komt 10 miljoen euro beschikbaar voor wetenschappelijke promoties in het bedrijfsleven. Het zogeheten industrial doctorate moet ervoor zorgen dat wetenschappelijke inzichten meer worden toegepast.

Het kabinet wil graag dat de wetenschap meer bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen en aan innovatie in het bedrijfsleven. Het industrial doctorate is één van de ideeën om daarvoor te zorgen.

Tijdens hun promotie werken de wetenschappers deels bij universiteiten en deels in het bedrijfsleven, schrijft staatssecretaris Sander Dekker vandaag aan de Tweede Kamer. Dat verhoogt de kans dat wetenschappelijke inzichten uiteindelijk worden toegepast, is de gedachte.

Wetenschapsagenda

Er komt 10 miljoen euro beschikbaar om zulke promoties in de steigers te zetten. Dat geld wordt betaald door het bedrijfsleven, de universiteiten en onderzoeksfinancier NWO. Het kabinet verbindt dit plan aan de Nationale Wetenschapsagenda, waar al eerder geld voor opzij is gezet.

Die wetenschapsagenda moet ervoor zorgen dat de Nederlandse wetenschap zich meer richt op grote maatschappelijke thema’s en commercieel interessante onderwerpen. Daarvoor heeft het kabinet onlangs een ‘startimpuls’ van 32 miljoen euro vrijgemaakt. De industrial doctorates worden daar deels van betaald.

Bang voor belangenverstrengeling

Het Promotie Netwerk Nederland is blij met het extra geld. Bovendien hoopt de organisatie dat de promovendus op deze manier meer kans heeft op een baan na zijn promotie. “Zo’n 75 procent van de promovendi blijft niet bij de universiteit werken: het zou mooi zijn als deze samenwerking voor betere carrièreperspectieven zorgt”, zegt voorzitter Rolf van Wegberg.

Tegelijkertijd snapt Van Wegberg ook de critici die bang zijn voor belangenverstrengeling met het bedrijfsleven. “Ik deel sommige van die zorgen wel. De onafhankelijkheid van onderzoekers moet gewaarborgd blijven: ze moeten niet uitsluitend afhankelijk worden van het bedrijfsleven.”

Nationale valorisatieprijs

Het extra geld is overigens niet de enige manier waarop Dekker de toepassing van wetenschappelijke inzichten wil aanmoedigen. Hij wil ook dat onderzoeksfinancier NWO bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen meeweegt hoe goed een wetenschapper zijn kennis toepasbaar maakt.

Daarnaast komt er een nationale valorisatieprijs: “De prijs wordt uitgereikt aan een onderzoeker die een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving.”