De afgelopen weken werd bekend dat Vindicat een bangalijst van vrouwelijke eerstejaars studenten in een officieuze almanak publiceerde. Daarop volgde een ontgroeningsincident waarbij een aspirant-lid in het ziekenhuis belandde met een hersenoedeem, omdat een Vindicatter op zijn hoofd was gaan staan.

Speciale commissie vanuit de EUR

“In Rotterdam is het nooit zo ver gekomen,” zegt de voorzitter van het adviesorgaan ‘Commissie Kennismakingstijd Studentengezelligheidsverenigingen’ van de EUR, professor Steven Hovius. Twee keer per jaar, in mei en november, komen de Rotterdamse verenigingen op bezoek bij de Commissie KMT om in gesprek te gaan over de kennismakingstijd en om te adviseren over de aanpak ervan.

De commissie traint daarnaast de leden die de nieuwelingen zullen ontgroenen. “We geven ze een cursus EHBO, een cursus voor het herkennen van psychische, fysieke en medische risico’s en een cursus herkennen psychische klachten.” Ook stelde de commissie een concept van het medisch journaal op. Alle lichamelijke en psychische klachten die aankomend leden hebben tijdens de ontgroeningen moeten de verenigingen daarin optekenen, of ze nou iets te maken hebben met de kennismakingstijd of niet.

Deze meldingen onderzoekt de commissie. Als blijkt dat de oorzaak bij de ontgroening ligt, kan de commissie de vereniging adviseren aanpassingen te doen of, in ernstige gevallen aan het College van Bestuur van de EUR sancties adviseren. Denk aan een voorwaardelijke schorsing of een schorsing. In 2000 is RSC voor een jaar geschorst, in 2013 hing een vereniging een voorwaardelijke schorsing boven het hoofd. “Welke vereniging dat was zeg ik niet, we werken op basis van wederzijds vertrouwen.”

Geen reden om ontgroeningen af te schaffen

De verenigingen zijn niet van plan hun ontgroeningsbeleid aan te passen naar aanleiding van de incidenten in Groningen. Bij RVSV is de introductieperiode twee jaar geleden ‘al eens grondig geëvalueerd,’ meldt preses Henriette Claus. Het RSC vindt dat er geen aanpassingen nodig zijn, omdat de introductieperiode ‘zeer voortvarend verlopen’ is, zegt Ewout Ketelaars, preses van het RSC.

Ook Laurentius is niet van plan iets aan te passen. Ted Bolsius, van Laurentius, mailt: “Er is nauw en constructief contact met de universiteit omtrent de kennismakingstijd. Er is geen aanleiding om hierin aanpassingen te maken.”

De ontgroeningsperiode zien de verenigingen als een manier om kennis te maken met de tradities en geschiedenis van de vereniging, de stad Rotterdam en het studentenleven. Belangrijk is dat de verenigingen dit doel niet uit het oog verliezen, zegt Hovius. “Elke vereniging heeft tradities. Van hockeyverenigingen tot studentenverenigingen. De ontgroeningstraditie moet in dienst staan van het doel.”

‘Bangalijsten maken geen deel uit van onze cultuur’

De bangalijst van Vindicat bevestigde weer eens het (voor-)oordeel dat Nederlandse corpora qua emancipatie in een eerdere eeuw zijn blijven hangen. Volgens Henriette Claus, preses van de RVSV, is daarvan geen sprake. Ze denkt dat haar generatie juist op het vlak van emancipatie het verschil gaat maken. “Als ik om me heen kijk, zie ik veel vrouwen die daadkrachtig en met verve een functie binnen een studentenvereniging bekleden. Tegelijkertijd zie ik ook hoe weinig vrouwen er zichtbaar zijn in de academische wereld en in het bedrijfsleven.”

Naar aanleiding van de incidenten bij Vindicat zullen de studentenverenigingen voorlopig nog niet op de lijst van cultureel erfgoed komen. Dat betreurt Bolsius, de preses van Laurentius. “ Studentenverenigingen maken al meer dan tweehonderd jaar deel uit van de dynamische cultuur waar vriendschappen en de sociale ontwikkeling van de student centraal staan. De verwerpelijke gebeurtenissen in Groningen maken géén deel uit van die cultuur.”