Hoogopgeleide vluchtelingen kunnen in Rotterdam moeilijker studeren dan in andere steden. Waar in andere steden convenanten werden gesloten om studeren met behoud van uitkering mogelijk te maken, strandde zo’n voorstel al twee keer in de Rotterdamse gemeenteraad, schrijft Vers Beton.

“Deze stad creëert zo een serieus probleem”, zegt Erik van den Bergh van het UAF, de stichting die vluchtelingen begeleid bij het studeren. “Tenzij het de bedoeling is om vluchtelingen blijvend uit te sluiten.” Niet alle aanvragen die het UAF in Rotterdam doet voor de plaatsing van vluchtelingstudenten worden afgewezen, maar de afhandeling duurt lang en ‘het komt niet vaak voor dat een aanvraag gehonoreerd wordt’.

Uitzonderingspositie

Een convenant met het UAF zou neerkomen op een uitzonderingspositie voor geselecteerde vluchtelingstudenten, zodat ze kunnen studeren met behoud van uitkering. Een van de tegenstanders van een dergelijk convenant is raadslid Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam. “Wij wilden ze op de eerste plaats al helemaal niet hier hebben, want Rotterdam heeft al problemen genoeg. Laat staan dat we voor een voorrangspositie voor statushouders zijn. Waarom mag een statushouder wel studeren met behoud van uitkering en een Rotterdammer niet?”

De PvdA is voorstander van een convenant. “Andere steden erkennen dat vluchtelingen in een bijzondere situatie zitten”, zegt raadslid Peggy Wijntuin. “We hebben het hier over hoogopgeleide vluchtelingen, die te oud zijn voor studiefinanciering. Laten we gebruik maken van hun talenten.”

Pilot

Wel is er nog een ‘verwaterde’ motie door de raad geloodst: er komt een pilot mét het UAF, waarin honderd Rotterdammers met behoud van uitkering mogen studeren. De pilot is niet uitsluitend voor vluchtelingen maar voor alle Rotterdammers.