Scholieren die na hun VWO een studie willen gaan volgen met een numerus fixus moeten beseffen dat niet het eindexamencijfer, maar de cijfers van het VWO 5-rapport het belangrijkste zullen zijn bij de selectie. Daarvoor waarschuwt Gerard Hogendoorn, coördinator overgang vwo-wo aan de Erasmus Universiteit in dagblad Trouw.

Met ingang van komend collegejaar mogen universiteiten en hogescholen niet meer loten voor numerus fixus-opleidingen. Omdat de aanmelddatum al op 15 januari zal liggen kan daarbij niet gekeken worden naar de examencijfers. Het laatste en dus belangrijkste peilmoment is daarom het VWO 5-rapport. Dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen, denkt Hogendoorn: “Mensen beseffen niet dat de cijfers aan het einde van VWO 5 de plaats hebben ingenomen van het eindexamen. Voor sommige opleidingen is het vijfde jaar het eindexamenjaar geworden.”

Bewust blijven zitten

Scholen uit de omgeving van de Erasmus Universiteit reageren negatief op de nieuwe werkelijkheid. Onder andere decaan Jeroen Perdaan van het Emmaus College in Rotterdam is geen voorstander. Een leerling van zijn school heeft er zelfs bewust voor gekozen om te blijven zitten, om zo haar cijfers in VWO 5 op te halen. “Dit zijn taferelen die nu gaan ontstaan”, zegt Perdaan in de krant.

Directeur Tessa Leonhard van de Nederlandse verenigingen van schooldecanen en leerlingbegeleiders vreest dat ‘een flink aantal’ eindexamenleerlingen op dit moment niet weet dat hun cijferlijst van vorig schooljaar bepalend zal zijn voor de toelating tot een studie.