Naam: Sander van der Kaaij

Leeftijd: 21

Studie: master Bestuurskunde

Voorzitter van: de studentgeleding in de

Universiteitsraad. Dat zijn de twaalf studenten

(afkomstig van alle faculteiten) die zijn

gekozen voor de raad. De periode waarvoor ze

gekozen zijn is één jaar.

Voorzitter sinds: september 2015

Motto:‘ Veranderen begint bij jezelf’

Hoe ben je voorzitter geworden?

“De studenten bepalen onderling wie wat gaat doen.”

En heb je het druk?

“Nou, je bent er toch gauw een uurtje of 20, 25 per week mee kwijt, inclusief de zes keer vergaderen per maand. Aangezien ik voor mijn studie stage loop bij de Tweede Kamerfractie van het CDA, werk ik voor de U-raad vooral in de trein, in de avond en in het weekend.”

Valt dat tegen?

“Als je iets serieus neemt, moet je er de tijd voor nemen. En dit kost tijd, absoluut. Maar ook weer niet zoveel dat het overbelastend is.”

Is dat nou leuk, zo’n medezeggenschapsorgaan?

“Voor veel studenten is medezeggenschap een ver-van-mijn-bedshow. Maar ik merk nu, na zeven maanden, dat je veel verschil kan maken. We praten in de raad over van alles – van reorganisaties, tot waar de studievoorschotsmiddelen voor ingezet moeten worden. We merken dat er naar je geluisterd wordt, ook door de leden van het College van Bestuur. Jij kunt dus als student het verschil maken.”

Je klinkt gedreven…

“Natuurlijk. Je wordt altijd serieus genomen. Zowel door collega’s als door het College van Bestuur. En het werk is nooit voor niets.”

Het gaat dus wel goed?

“Ja. Dit past bij mij. Ik houd van praten, mijn mening geven en meedenken binnen een organisatie. Als student in de U-raad weeg je belangen af, maak je besluiten, en dat is mooi; ook al lijkt de schaal waarop je werkt klein.”

Ben je een consensustype?

“Doordat we twee keer per maand vergaderen, hebben we ruim de tijd om te praten en naar elkaar te luisteren, om zo tot één standpunt te komen. Het liefst zie ik ook dat wij als studentgeleding als één man naarbuiten treden, maar ik kan het begrijpen en ermee leven dat dat niet altijd lukt.”

Schuilde er altijd al een voorzitter in je?

“Op de middelbare school – het Marnix Gymnasium in Rotterdam – was ik ook al voorzitter van de leerlingenraad, ja.”

Ben je een politiek dier?

Ik heb wel ambities op dat vlak, ja.”

Je bemoeit je graag overal mee?

“Ik ben graag een luis in de pels. Vooral om zo het belang van anderen te dienen, want dat vind ik belangrijk. Of dat nu op de universiteit via de U-raad is, of in En als lid van de CDA-afdeling Albrandswaard – waar mijn woonplaats Rhoon onder valt – of In Den Haag.”

Zit dat in de familie?

“Ik kom uit een CDAnest. Mijn ouders en grootouders zijn allemaal politiek betrokken, hoewel nooit echt actief geweest.”

Heb je nog zoiets als een social life?

“Ik ben een planner die voor alles probeert tijd te maken, dus ook voor mijn sociale leven. En dat lukt. Overigens is ook mijn werk voor de U-raad een sociaal gebeuren; er zitten leuke mensen in en we gaan steevast na de woensdagvergadering naar De Smitse of ergens in de stad wat drinken.”