Steeds meer studenten blijven thuis wonen tijdens hun studie. Van de studenten aan de Erasmus Universiteit woont maar 50,4 procent op zichzelf, landelijk gaat het om 64,5 procent van de universitaire studenten.

De cijfers laten een duidelijke stijging zien in vergelijking met voorgaande jaren, in 2012 woonde nog ruim 70 procent van de universiteitsstudenten op zichzelf. Waarschijnlijk blijven steeds meer studenten thuis wonen door het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel. Op kamers gaan is hierdoor minder voordelig geworden. Studenten die nog thuis wonen krijgen nu net zoveel geld als uitwonende studenten.

Ook andere studenten blijven thuis wonen

Niet alleen universiteitsstudenten blijven steeds vaker thuis wonen, ook hbo-studenten en mbo’ers verkiezen het ouderlijk nest steeds vaker boven het leven in een studentenhuis. Van de hbo-studenten woont 46,6 procent uit huis, bij mbo-scholen is dat 17,8 procent.