Het beleid om steeds meer medewerkers uit de auto te krijgen, is grotendeels mislukt. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het mobiliteitsplan van de Erasmus Universiteit.

De ambitieuze doelstelling om het autogebruik onder medewerkers tussen 2010 en 2015 met 11 procentpunt te verminderen is bij lange na niet gehaald. In 2010 ging 36 procent van de medewerkers voornamelijk met de auto naar het werk. Dankzij meerdere ontmoedigende maatregelen had dat in 2015 dus 25 procent moeten zijn, maar dat is nu nog 34,8 procent. Het autogebruik is dus met slechts 1,2 procentpunt afgenomen.

Parkeerdruk omlaag

“Dat hadden we natuurlijk liever anders gezien”, zegt woordvoerder Jacco Neleman in een reactie op de cijfers. Maar volgens Neleman is er ook goed nieuws te melden: de parkeerdruk op campus Woudestein is wél enorm afgenomen. In de periode januari tot en met mei waren er 24 procent minder auto’s op de campus dan in dezelfde maanden in 2014. Oorzaak daarvan is mogelijk de verhoogde parkeerkosten: in 2014 was dat nog 1,70 euro per dag en nu is dat 2,50 euro.

De Stuurgroep Duurzame Mobiliteit heeft op basis van die 24 procent afname en de gemiddelde woon-werkafstand berekend dat er in de eerste vijf maanden 400.000 autokilometers zijn bespaard. Een enorme winst voor het milieu, zou je zeggen. Maar deze cijfers houden geen rekening met automobilisten die buiten de campus parkeren.

Buiten de campus

En dat is een serieuze factor, want in de aangrenzende wijk De Esch kan gratis geparkeerd worden. Het rapport van de stuurgroep maakt daar ook een opmerking over: “[Er zijn] tellingen gedaan naar parkeerders met bestemming EUR in deze wijk, waaruit blijkt dat dit aanzienlijk kan oplopen.” Het is dus realistisch om aan te nemen dat ook een aanzienlijk deel van de ‘bespaarde’ 400.000 kilometer een fictie is.

‘Behoefte neemt wel af’

Volgens Neleman blijkt echter uit steekproeven onder medewerkers en studenten dat het aantal benodigde parkeerplaatsen binnen of buiten de campus tussen 2010 en 2014 met 18,5 procent is afgenomen. “Dat is minder dan de uit het andere onderzoek resulterende 24 procent, maar corrigeert dus wel voor het buiten de campus parkeren. Overigens heeft de gemeente al langer op de agenda staan om in De Esch betaald parkeren in te voeren. Vanuit de EUR dringen wij hier ook bij de gemeente op aan”, aldus Neleman. De steekproeven waar hij naar verwijst zijn overigens niet opgenomen in de tussentijdse evaluatie.