Het verdwijnen van de basisbeurs heeft niet geleid tot een daling van het aantal eerstejaars studenten aan de Nederlandse universiteiten. Dat lijkt vooral te danken aan de toestroom van buitenlanders.

Het zijn voorlopige cijfers, onderstrepen de universiteiten, maar dit jaar trokken de bacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs ongeveer evenveel nieuwe studenten als vorig jaar. Er kwamen iets minder vwo’ers, maar het aantal buitenlandse studenten nam toe. Exacte aantallen zijn nog niet bekend.

 

Bèta-opleidingen populair

Er is dit jaar meer belangstelling voor bachelorstudies in de techniek (11 procent groei) en natuur (9 procent groei). “Dit is het resultaat van de inzet van universiteiten, overheid en bedrijven om bèta- en technische opleidingen aantrekkelijker te maken”, meent de universiteitenvereniging. Brede bacheloropleidingen zoals liberal arts & sciences groeien al even hard (plus 10 procent) en ook groene opleidingen zitten in de lift met een stijging van 2 procent.

Minder populair zijn taal & cultuur (6 procent minder eerstejaars), gezondheid (5 procent minder) en gedrag & maatschappij (eveneens 5 procent minder). De instroom in economie en rechten blijft ongeveer gelijk.

De definitieve cijfers komen pas in februari, als het ministerie ze heeft gecontroleerd. Ook die van de EUR zijn nog niet bekend, wel is bijvoorbeeld al duidelijk dat de Double Degree van Wijsbegeerte erg veel nieuwe studenten trekt.