De aanscherping is mogelijk geworden door een recente wetswijziging, waardoor universiteiten nu selectiecriteria voor masteropleidingen kunnen invoeren. Die strengere eisen golden al voor externe masterstudenten, maar nu ook voor de ‘eigen’ bachelorstudenten. Afgestudeerde bachelorstudenten hadden altijd automatisch toegang tot minstens één masteropleiding van de faculteit waaraan ze gestudeerd hebben. Die voorwaarde is nu geschrapt.

Gelijke behandeling

Met de invoering van selectiecriteria wil RSM ‘de kwaliteit en niveau van de masteropleidingen bevorderen, in het belang van de studenten’. Daarnaast is het door de wetswijziging nu verplicht, om alle potentiële masterstudenten, van RSM of daarbuiten, gelijk te behandelen door dezelfde selectiecriteria toe te passen. Externe kandidaten dienden al aan de nieuwe criteria te voldoen.

‘Met dit besluit bevorderen we de kwaliteit en excellentie, wat onderdeel is van de strategie van RSM’

Steef van de Velde

Steef van de Velde, decaan van RSM: “Door dit besluit nu te nemen zorgen we ervoor dat echt alle studenten die bij ons een masteropleiding volgen getalenteerd, gemotiveerd en gedreven zijn. En dat komt vervolgens de kwaliteit van hun opleiding weer ten goede. Ik ben ervan overtuigd dat we door middel van selectieve toelating tot al onze masteropleidingen de reputatie van onze faculteit versterken en zo de waarde van het diploma van onze afgestudeerden vergroten. Met dit besluit bevorderen we de kwaliteit en excellentie, wat onderdeel is van de strategie van RSM.”

RSM heeft als één van de eerste faculteiten in Nederland besloten deze stap te nemen. Over twee jaar moeten alle bachelorstudenten een gewogen cijfergemiddelde van 7,0 of hoger hebben om toegelaten te worden tot een masteropleiding van RSM. Mochten ze dat niet hebben behaald, kunnen ze zich alsnog kwalificeren via een toelatingstest. Voor studenten, die afgelopen collegejaar of eerder zijn begonnen, geldt in 2017-2018 een overgangsregeling. In juni is de nieuwe regeling al meegedeeld aan de studenten van de faculteit.