Hbo-juristen die hun universitaire mastertitel behalen, mogen voortaan advocaat, notaris of rechter worden. Dat heeft het kabinet deze zomer besloten.

Tot nog toe mochten alleen afgestudeerde juristen die hun bachelordiploma aan de universiteit hebben behaald een togaberoep uitoefenen. WO-masters met een juridische bachelortitel op hbo-niveau zouden, ondanks het universitaire schakelprogramma dat ze hebben gevolgd, te laag opgeleid zijn.

Het kabinetsbesluit liet lang op zich wachten. Het ministerie van OCW had de Juridische Hogeschool Avans-Fontys al in 2007 laten weten dat de kwestie in kannen en kruiken was. In 2006 concludeerde een door toenmalig staatssecretaris Rutte ingestelde onderzoekscommissie dat een aanvullend schakeltraject en een wo-master voor deze groep zou volstaan.

Wie het opleidingstraject hbo-rechten, het schakeljaar en de wo-master rechten al eerder heeft doorlopen, krijgt met terugwerkende kracht toegang tot de togaberoepen. Suggesties vanuit het hbo om dit ook toe te staan aan afgestudeerden die een wo-master rechten volgden na een andere juridisch getinte beroepsopleiding – zoals management, economie en recht – zijn door minister Hirsch Ballin terzijde geschoven. HOP