Home » Nieuws » Detail

"Universiteiten deden te weinig tegen fraude"

Universiteiten hebben de afgelopen jaren te weinig gedaan aan het waarborgen van wetenschappelijke integriteit. De kwestie-Stapel heeft hen wel wakker geschud, zegt Kees Schuyt, kenner van fraude en wangedrag in de wetenschap.

Schuyt, emeritus hoogleraar sociologie, was maandagavond één van de sprekers in het Kenniscafé in De Balie in Amsterdam. Hij is voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Als klagers of beklaagden er niet uitkomen met hun eigen universiteit, dan kunnen ze zich wenden tot het LOWI. Schuyt is dus bekend met allerlei kwesties over plagiaat en fraude.

“In 2005 hebben wij de universiteiten enkele aanbevelingen gedaan voor hun integriteitsbeleid”, vertelt hij. “Ze mogen het zich aantrekken dat daar weinig mee is gedaan.

Fraudegevallen
Ook journalist Frank van Kolfschooten kreeg het woord. In 1993 publiceerde hij een spraakmakend boek over fraude in de Nederlandse wetenschap, dat dit najaar een vervolg krijgt. Daarin zal hij fraudegevallen beschrijven die nu nog onder de pet zijn gehouden. Anders dan het LOWI zal Van Kolfschooten de namen van de wetenschappers noemen die een misstap hebben begaan.

“Ik krijg veel reacties op de enquête die ik heb rondgestuurd aan negenduizend wetenschappers”, zei hij. “Ook van mensen die zelf geen voorbeelden van wangedrag kennen, maar mij wel steunen. Er blijkt veel wantrouwen te heersen jegens universiteitsbesturen. Dat wordt aangewakkerd door dubieus declareergedrag zoals onlangs in Delft.”

Alledaags wangedrag
De derde spreker was arts en onderzoeker Yvo Smulders, die een zwart beeld van de wetenschap schetste. Waar de andere aanwezigen graag benadrukten dat fraude een uitzondering is, richtte hij zijn pijlen op alledaags wangedrag: het manipuleren van cijfers. “Iedereen komt in de verleiding als hij een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift schrijft”, zei hij. Volgens hem kom je al snel in een grijs gebied terecht. “Je weet dat tijdschriften graag een opzienbarende uitkomst willen. Het is makkelijk om data zo te bekijken dat ze resultaat opleveren.”

Smulders maakt zich nu meer zorgen over wetenschappelijk wangedrag in de geneeskunde dan tien jaar geleden, ook vanwege de enorme publicatiedruk. Poldermans, de ontslagen internist van het Erasmus MC, “schreef jaarlijks meer artikelen dan ik lees”, aldus Smulders. “We staren ons blind op publicaties en impactscores.” Dat werkt wangedrag in de hand, meent hij.


Don Poldermans

HOP

21 February 2012

Een reactie kan maximaal 200 woorden lang zijn. Commerciële uitingen, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Vul alleen uw naam en de spamcheck in.

Reageer

CAPTCHA afbeelding om SPAM tegen te gaan 

Berichten 1 tot en met 1 van totaal 1
 

Tuesday, 21-02-12 16:37 , Woonplaats
notpicnic ( anonymous@remove-this.gmail.com , Website

helaas wordt nog steeds veels te veel gefocused op de individuele fraude gevallen terwijl de steeds diepere verbintenissen tussen de universiteiten en het bedrijfsleven schreeuwen om een gedegen overkoepelende belangenverstrengelingen-analyse.Al een poos geleden University Inc. http://pear.ly/2qZ1 opgestart na lezing van het gelijknamige boek van Jennifer Washburn in de hoop jullie een eerste aanzet te kunnen aanbieden die tot een collaboratieve analyse dmv deze interface http://pear.ly/uXl5 poogt te verleiden.

 
 

Eureka week 90 percent sold out

New record in the making

Could the ECE Campus be Rotterdam’s answer to Google HQ?

A longread about the hot spot for student entrepreneurs in the Netherlands.

Rector: “We want to fully dissociate ourselves from this dissertation”

Rector magnificus reacts to plagiarism case: 'Our quality control system failed to a great extent.'

Dissertation unsatisfactorily amended following plagiarism discovery; candidate asked to surrender degree voluntarily

EUR asks PhD to surrender degree, takes measures against supervisor, adapts doctorol regulations.